MEMURUN MAAŞI HER GEÇEN AY BİRAZ DAHA ERİYOR


Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı 2013 Ekim ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre dört kişilik ailenin insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşayabilmesi için gerekli olan en düşük miktarı ifade eden asgari geçim haddi, bir önceki aya göre %1,24 artarak 3 bin 678 lira 69 kuruşa yükseldi.

Araştırmaya göre Ekim 2012’de 3 bin 492 lira 18 kuruş olan asgari geçim haddinin son bir yılda 186,51 TL arttığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada bir memurun 657 sayılı Kanuna uygun bir şekilde görevini sürdürmesi ve sosyal hayattaki yerini alabilmesi için gerekli olan en düşük tutar olan yoksulluk sınırı, 1.836 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Bir kişinin sosyal yaşam içerisinde hayatını sürdürebilmesi için gerekli en düşük miktar olan açlık sınırı ise Eylül ayına göre %0,76 artarak 1.414 lira 56 kuruş oldu.

Ekim ayında bir ailenin yalnızca gıda ve barınma harcamaları toplamı 2013 yılı Ekim ayında 1.418,08 Lira olarak tahmin edildi.

Ailenin aylık ortalama gıda harcaması 846,81 TL; kira tutarı ise 571,27 TL olarak hesaplandı.

Buna göre bir memur, Ekim ayında ortalama maaşının %70,75’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.

Ortalama ücretle geçinen bir memur, gıda ve kira için 1.418 TL ödedikten sonra maaşından arta kalan 586,26 TL ile ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.  

Yapılan araştırmada son 11 yılda açlık sınırının enflasyona oranla %12,8 daha fazla arttığı ortaya çıktı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, son 11 yıldaki enflasyon artışı ile açlık sınırındaki artış arasındaki farka vurgu yaparak, pinpon topu, cd, bahçe hortumu gibi 454 çeşit ürün üzerinden hesaplanan enflasyon oranına göre maaş zammı alan memurların, mutfağa yansıyan gerçek enflasyon karşısında mağdur edildiğini belirtti. 

Özellikle geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmede, yetkili konfederasyon tarafından memurların enflasyon karşısındaki mağduriyetinin dile getirilmemiş olmasını büyük bir eksiklik olarak nitelendiren Koncuk, “Memurlarımız toplu sözleşme masasında unutuldukları için sorunları her geçen gün biraz daha büyümektedir. 2014 yılında enflasyon farkı da alamayacak olan memurlarımız, 123 TL zamla bütün bir yılı geçirmek zorunda kalacaktır. Bu yıl Ekim ayı itibarı ile son bir yılda asgari geçim haddi 186,51 TL artmıştır. Dolayısı ile 2014 yılı için öngörülen 123 TL zam, memur maaşlarının enflasyona yenik düşeceğinin ilanı olmuştur. 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi yakın zamanda Meclis gündemine taşınacaktır. Kamu görevlilerinin toplu sözleşme sürecinde unutulan ve gasp edilen haklarının düzeltilebileceği en son yer orası olacaktır.  Tükiye Kamu-Sen olarak memurlarımızın enflasyona karşı korunması, aile yardımının arttırılması, ek gösterge, ek ödeme ve emekli maaşları ile ilgili sorunların çözümü için girişimlerimiz ve eylemlerimiz devam edecektir. Bu vesile ile memurları masada unutan sözde yetkili Konfederasyonun açtığı yaraları kapatmaya çalışacağız. Kamu görevlilerimiz, kendilerini ve ailelerini yoksulluğa mahkûm eden sözde yetkili konfederasyondan bunun hesabını mutlaka soracaklardır.” dedi.