DPY’DE ÖĞRETMEN ÇOCUĞU KONTENJANI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

 

2012-2013 eğitim öğretim yılında yazılı sınav sonucuna göre Fen Lisesini kazanan kızının “öğretmen çocuğu” kontenjanından yararlanarak okul pansiyonunda parasız yatılı olarak yararlandırmak isteyen sendikamız üyesinin talebi Balıkesir Valiliğince reddedilmiştir. Red yazısı ile birlikte Türk Eğitim Sen üyesi konu yargıya intikal ettirilmiş ve Balıkesir İdare Mahkemesinin 2012/1851E, 2013/999K sayılı kararı ile iptal kararı verilmiştir.

İptal kararında gerekçe olarak “…2684 sayılı Kanun 5. Ve yönetmeliğin 17/f. Maddesi ile; sınavsız olarak parasız yatılılığa, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda öğretmen olarak görev yapanların görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocuklarının yerleştirileceği, anılan düzenlemelerde yer alan “düzey” ifadesinin ise, çocuğun devam edebileceği program türünde okulu ifade ettiği anlaşılmakta olup, öğretmen olan davacının görev yaptığı Edremit İlçesinde, yarışma sınavı sonunda Balıkesir Merkez TC. Ziraat Bankası Fen Lisesini kazanan çocuğunu okutabileceği fen lisesi düzeyinde eğitim veren eşdeğer okulun bulunmadığı görülmektedir.

,…davacının görev yaptığı Edremit İlçesinde çocuğunu okutabileceği düzeyde bir okul bulunmadığı ve çocuğunun T.C.Ziraat Bankası Fen Lisesi’ne Yönetmeliğin 17/f maddesi uyarınca kontenjan dahilinde bulunması durumunda parasız olarak yerleştirilmesi gerektiği anlaşıldığından, davacının çocuğunun adı geçen eğitim kurumu pansiyonuna kaydının paralı yatılı olarak yapılmasına ilişkin olarak alınan 24.09.2012 tarihli işlemde ve anılan işleme yapılan işlemde ve anılan işleme yapılan itirazın reddine ilişkin 05.11.2012 tarihli Balıkesir Merkez T.C.Ziraat Bankası Fen Lisesi Müdürlüğü işleminde yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denilmektedir.

 

 

İlgili Karar için Tıklayınız