SENDİKA SAYILARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 


Hizmet kollarındaki sendikalı çalışan sayılarının, sendikalara göre dağılımını gösteren çizelge 6 Temmuz 2013 tarih ve 28699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Toplam 1.468.021 sendikalı kamu görevlisinin, Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’ndaki dağılımı da şu şekilde gerçekleşti:

Türk Eğitim-Sen: 225.250, Eğitim Bir-Sen: 251.110, Eğitim-Sen: 124.380, Eğitim-İş: 34.912

Geçtiğimiz yılı 205.724 üye sayısı ile kapatmış olan sendikamız, bu sene ise 41.524 yeni üye kaydı yaparak net 19.526 üye artışı gerçekleştirmiştir.

2002 Yılında 125.863 olan üye sayısını, yüz bin artırarak takdire layık bir performans ortaya koyan teşkilatımızın bütün emektarlarına teşekkür ediyoruz.

Sendikamızın her kademesinde emek ortaya koyan bütün yöneticilerimiz çok açık şekilde herkese göstermiştir ki; iktidarın borazanlığını yapmadan, sendikal mücadeleyi siyasetin kölesi kılmadan ve Hükümetin saha memurluğunu yapmadan da “Büyük” olunabilmektedir.

Ki, asıl büyüklük de budur zaten. Mevsimlik irileşmenin, konjönktürel şişkinliklerin ve icazetli büyümenin(!) asil mücadele ile alakası yoktur.

Siyasi iktidarın gücünü tehdit ve yönlendirme unsuru olarak kullanan, bürokrasinin omurgasız müdavimlerini sözde sendikal hedefler doğrultusunda memur kılan ve bu marifetlerini de “zorlu mücadele” olarak nitelendirenler; geçmişte örneklerine çokça rastlandığı gibi, yarınlarda da hüsrana mahkum olacaklardır. Çalışanların şahsiyetini un ufak ederek, tehdit ve baskı yoluyla tercihlerini yönlendirerek sendikal mücadelede yeni ve çukur bir “yol açanlar”, memur sendikacılığının tarihinde yüz karası olarak hak ettikleri yeri alacaklardır.

Kamu çalışanlarının en temel hakları sözkonusu olduğunda dahi şahsiyetli sendikal duruşu sergileyemeyen; fakat siyasi iktidarın politik manevraları için yırtınırcasına akil akil koşturanların ortaya koydukları dinamizmin esas sahibinin, sırtlarını dayadıkları iktidar olduğu kamu çalışanlarının malumudur.

Asıl büyüklük, gücünü yalnız çalışanlardan alarak sendikal mücadele ortaya koymaktır.

Büyük olmak, çalışanların gücünü politik ve siyasi hedeflere ipotek etmeden; sadece ve sadece çalışanların hak ve kazanımları için gayret ortaya koymaktır.

Büyük kalmak, “sırtımı dayadığımı iktidar gücü tedavülden kalkarsa halim nice olur” korkusunu hiç tanımadan; yalnızca kamu çalışanlarının desteğiyle sürekli büyüyebilmektir.

Teşekkürler; Türk Eğitim-Sen’i her zaman büyük yapan eğitim çalışanlarına.

Teşekkürler; Türk Eğitim-Sen’in her dönem büyük kalmasını sağlayan bütün emektarlarımıza.

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ