KURULDAN ÇEKİLME DAVETİMİZ HAVADA KALDI

Türkiye Kamu-Sen’in kuruldan çekilme davetine destek gelmedi.

 

11 kişiden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu karar alabilmesi için 8 üyenin toplantıda bulunması gerekiyor. Türkiye Kamu-Sen olarak 2 milyon memuru ve emekliyi yakından ilgilendiren maaş zammı konusunda kararın siyasi irade tarafından verilmesini sağlamak için kuruldan çekilme teklifinde bulunmuştuk. Eğer konfederasyonları temsil eden 4 üye ve 2 öğretim üyesi çekilirse hakem kurulu karar veremeyecek ve maaş zammı Bakanlar Kurulu’na kalacaktı. Amacımız bu süreçte kamuoyu baskısı sağlayarak daha yüksek maaş zammı almaya çalışmaktı.

 

Çünkü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyesi olan Hazine ve Maliye temsilcisi hükümetin teklifine artı bir şey eklemelerinin mümkün olmadığını kurulda açıklamışlardı.

 

Konuyla ilgili Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şu açıklamayı yaparak gerekçesini açıkladı. Koncuk açıklamada,  kurulun hükümet tarafından atanan bürokrat üyelerinin, uzlaşma sağlanamayan konularda yeni bir karar alamadığını ve oylama yapılarak hükümetin teklif ettiği kararların geçirilmeye çalışıldığını belirtti.

 

Konfederasyon olarak, Kuruldan çekilme fikrini uygun gördüklerini belirten Koncuk "Kurul geldiği nokta itibariyle memur ve emekliler lehine karar alamayacak gibi görünmektedir. Bu noktada Kurulun anlamı kalmamaktadır. Dolayısıyla Kuruldan çekilerek, bu konudaki sorumluluğun siyasi iradeye bırakılması önersini uygun buluyoruz" diyerek memur ve emeklilere yapılacak zammı Bakanlar Kurulu’nda tartışmaya açılmasının yeni bir açılım sağlayabileceğini belirtti ve diğer konfederasyonlardan destek istedi.

 

Türkiye Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk, KESK ile birlikte görüşmelere katılmama fikrini uygun gördüklerini ancak Memur-Sen'in hala karar vermediğini belirtti.

 

Memur-Sen'in toplantılara katılması halinde toplantı yeter sayısının sağlanmış olacağını dolaysıyla, kendilerinin katılmamalarının anlamsız olacağına dikkat çeken İsmail Koncuk, "Burada Memur-Sen'in tavrı önemlidir. Memur-Sen de görüşmelere katılmaz ise, Kuruldan çekilmenin bir anlamı olacaktır. Zira bu halde Kurul çalışamaz hale gelecektir. Ancak Memur-Sen'in Kurul toplantılarına devam etmesi halinde, hem Kamu Sen hem de KESK'in Kuruldan çekilmesinin bir anlamı olmayacaktır." dedi.

 

Ancak Memur-Sen tarafından saatler süren toplantıdan teklifimize yönelik olumlu bir karar çıkmadı. Kamu çalışanlarının da desteğini alan teklifimize memur-Sen “toplantıya katılma kararı aldık” diyerek olumsuz cevap verdi.

 

Biz de Türkiye Kamu-Sen olarak bir kez daha belirtiyoruz ki, bizim bu noktada toplantıya katılmamamızın da bir anlamı kalmadı. Memur-Sen toplantıya katılma kararı aldığı için zaten Hakem Kurulu yeterli sayıya ulaşmış oldu. Bu sebeple Türkiye Kamu-Sen olarak Hakem Kurulu’na katılarak oransal zammı ve diğer taleplerimizin hayata geçmesinin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Yaşanacak olumsuzlukların sorumluluğu bize ait değildir.