KARAMAN VE ŞAİBELİ ATAMA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genel düzenleyici işlemler ile birlikte bakanlık yeni bir yapılanma süreci içerisine girmiştir. Ancak; sendikamız genel merkezine Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Veli SARIKAYA isimli bir kişinin atanacağı yönünde duyumlar bu yeni yapılandırma neticesindeki tereddütlerimizi artırmıştır. Şöyle ki,

Veli SARIKAYA isimli kişi yüksek lisans öğrenimini 13.09.2006 tarihinde tamamlandığı halde uzman öğretmen olabilmek için öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaf olduğu yönünde bilgisayar ortamında 18.09.2006 gününde başvuruda bulunmuş ve kılavuzda belirtilen şartları ve başvuru yaptığı elektronik ortam uyarılarını dikkate almadan yüksek lisans öğrenimini tamamlama tarihi yönünden şartları tutmadığı halde, kendini sınavdan muaf olarak beyan edip kendi adına usulsüz şekilde uzman öğretmenlik sertifikası düzenlenmesine neden olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığını yanıltarak sahte evraklarla uzman öğretmenlik kariyer basamaklarına başvurusunu yapmış, 25.11.2006 tarihinde açıklanan sonuçlarla Veli SARIKAYA Yüksek lisans öğrenimini kullanarak ( sınav puanından muaf) usulsüz bir şekilde uzman öğretmen olmuştur. Bu kişi hakkında Türk Eğitim-Sen olarak suç duyurusunda bulunulmuş ve bakanlıkça soruşturma izni verilmemiştir.  Danıştay 1. Dairesine yapılan itiraz neticesinde 2007/1162E, 2007/1310K sayılı karar ile bu kişinin hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar kaldırılmış ve bu kişi Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçu ile yargılanarak . Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesinin 2007/1090E, 2009/836K sayılı kararı ile suçlu bulunmuş ve 1500TL Adli Para Cezasına çarptırılmıştır.

         Bu kişinin Karaman ilinde daha önce de usulsüz atandığı, ataması iptal edilmesine karşın, görevinden alınmasının geciktirildiği, bu süreçte hak etmediği halde 3 ay bu görevden kaynaklanan ek ders ücreti almaya devam ettiği ve yine idarenin tasarrufu ile 20.05.2004 tarihinde Harcamadan Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı olarak görevlendirildiği ve son olarak da Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı görevini ifa ettiği bilinmektedir. Gelinen noktada ise bu kişinin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü olacağı duyumları alınmaktadır.

         Bakanlıkça, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda bulunduğu yargı mercilerince tespit edilen ve bu fiil sebebi ile ceza alan, yine geçmiş görevlerinde bir çok hatalı davranışı olduğu halde bakanlıkça sürekli korunan bu kişinin hep daha üst bir göreve atanarak ödüllendirilmesi anlaşılabilir bir durum değildir. Bu nedenle sorumlu sendikacılık anlayışı gereği Sayın Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’e sesleniyoruz:

         Sayın Bakan bu denli şaibeli bir kişiyi Karaman İl Milli Eğitim Müdürü olarak atamak ne kadar doğrudur. Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda bulunmak suçu sübuta ermiş bir kişiyi yönetici olarak atamak, bu kişinin her tesis ettiği işlemde şaibe aranmasına neden olacaktır. Bu nedenle bakanlıkça Karaman İl Milli Eğitim müdürlüğüne bu kişinin atamasının yapılacaksa bu işlemin çok iyi düşünülmesi gerekmektedir. Bu sebeplerle Karaman iline yapılacak atamanın, yaşananlar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesinde kamu yararı söz konusudur.