ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU TEBLİĞLERİ YAYINLANDI

            “CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ” SEMPOZYUMUNDA SUNULAN TEBLİĞLER KİTAP HALİNDE YAYINLANDI

            Sendikamızın 16-18 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara’da düzenlediği ve yedi oturumdan oluşan sempozyumda sunulan 34 tebliğ ve bir konferans metni kitap halinde derlenerek yayınlandı.

 

Üç gün süren ve akademik çevrelerin ve üniversite çalışanlarının ilgiyle takip ettiği sempozyumda; Akademik Personelin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Üniversitelerde Bilimsel ve Akademik Sorunlar, Yükseköğrenim, Kalkınma ve Kaynak Sorunları, Üniversitelerde Görev Yapan İdari Personelin Sorunları Ve Çözüm Önerileri, Yükseköğretim politikaları, Yüksek Öğrenimde Dil Sorunları ve Yüksek Öğretimde Güncel Sorunlar başlıkları altında 32 ayrı tebliğ sunuldu. Ayrıca sempozyumda sunulmayan ancak kitapta yer verilen iki ayrı tebliğ ile sempozyum arasında düzenlenen konferansta sunulan “35 Bin BESYO Mezunu İşsizin İstihdamında Verimlilik ve Sporun Meslekleşmesinde Yeniden Yapılanma” konulu tebliğ de sempozyum kitabında yer aldı.

 

15 Bin adet bastırılan sempozyum kitabı tüm üniversitelere, TBMM komisyonları ve milletvekillerine, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve basın kuruluşlarına gönderildi.

 

"Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Üniversite Vizyonumuz" Kitabı İçin Tıklayınız