ÇAMUR AT İZİ KALSIN DİYENLER SALDIRIYOR

Türk Eğitim Sen hukuksuz uygulamalar ve  insan hakkı ihlallerine karşı ilkeli ve yiğit bir mücadele veren tek sendikadır. Sendikamız, bu mücadelede, şahsi çıkar ve menfaat hesabı yapmayan bir duruşu, bugüne kadar tüm kamuoyu önünde açık ve net bir şekilde sergilemiştir.

Sendikal mücadeleyi ve ahlaki duruşu, sendikacılığının merkezine koyan Türk Eğitim Sen, bugüne kadar dost düşman herkese gösterdiği bu ilkeli duruşla yoluna devam etmektedir. Türk Eğitim Sen adı duyulduğunda, üyemiz olsun olmasın herkesin aklına gelen en önemli özellik, her şart ve zeminde doğruyu yapan bir kuruluş olduğumuzdur.

 

Genel Merkezin’den, şubelere ve ilçe temsilciliklerine kadar tüm teşkilatımız; gerek yaptığı basın açıklamalarında, gerek ortaya koyduğu eylem ve etkinliklerinde, gerekse katıldığı haber programlarında bu hesapsız, korkusuz ve ilkeli özelliğini hep göstermiş ve kamuoyu gözündeki itibarı günden güne artıran bir kuruluş haline gelmiştir. Sendikamızın bu mücadeleci ve haksızlıkların üzerine gözünü kırpmadan gidebilme özelliğinden dolayıdır ki; sadece Genel Merkezimizden değil, şube başkanlarımızdan ve ilçe temsilcilerimizden,  başka sendikaların üyeleri dahi çeşitli taleplerde bulunmakta, “Çözerseniz siz çözersiniz.” demektedirler. Teşkilatımızın bu genel özelliği, 2008 yılında 145 bin olan üye sayısının 2009 yılında 155 bini aşmasını sağlamıştır. Türk Eğitim Sen bu özellikleri sebebiyle hem illerimizde hem ulusal basında görüşlerine güvenilen ve eğitim öğretimle ilgili görüşlerine mutlaka başvurulması gereken bir kuruluş haline gelmiştir.

 

Son yedi yıldır yaşanan gayri ahlaki tutum ve davranışların yanı sıra; siyasetçi, bürokrat ikilisinin el birliği ile yıpratma ve yok etme gayretlerine rağmen Türk Eğitim Sen her geçen zaman daha da güçlenerek dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Emin adımlarla yoluna devam eden, aynı zamanda milli bir kuruluş hüviyeti taşıyan, Türk Eğitim Sen’i ve başarısını anlamak için çok fazla kafa yormaya gerek bulunmamaktadır. Standart kavrama kabiliyetine sahip olanlar için, yapılanları biraz olsun izlemek bile bu gerçeği algılamaya yeterli gelecektir.

 

Eğitim çalışanları çok iyi bilmektedir ki; Türk Eğitim Sen, mevzuatla ilgili her ortaya konan olumsuzluğa eyvallah dememiş, başta 76 ıncı Madde kapsamındaki atamalar olmak üzere, bir çok alanda hukuki başarılar sağlamış tek sendikadır. Yönetici atama yönetmeliği ve ek ders konusunda elde edilen başarıların neredeyse tamamı Türk Eğitim Sen’in gayreti ile oluşmuş başarılardır. Bu başarılara, sözleşmeli öğretmenliğin 4/ C’den, 4/B’ye geçirilmesi ve MEB’in sözleşmeli öğretmenliği kadrolu yapacağım açıklamasını yapma mecburiyetinde kalması da eklenmelidir.

 

Yönetici atama yönetmeliği konusundaki gayretimiz MEB’i bile yıldırmışken, bazı gayrı ciddi ve haberin sahibinin bile belli olmadığı internet sitelerinde sendikamız özellikle yıpratılmaya çalışılmaktadır. Haberi yapanın adını bile yazmaya yüreğinin yetmediği bu sözde haber siteleri, bilişim kanunundaki eksiklerden de faydalanarak her çeşit gayri ahlaki usulü de kullanarak, sendikamızı yıpratmaya çalışmaktadır. Haberlerin altına yapılan yorumlar, özellikle haber sahipleri tarafından yapılarak üyelerimiz etkilenmek istenmektedir. Türk Eğitim Sen düşmanı bazı sendika mensupları da bu istismar alanını rahatlıkla kullanmaktadırlar.

 

Sendikamız son olarak, yönetici atama genelgesine dava açmış ve sözleşmeli öğretmenlik ve askerlikte geçen sürelerin hizmet yılının hesabında dikkate alınmasını istemiştir. Genelgeye açılan bu davamız, yönetmeliğe açılmış bir dava olarak kamuoyuna takdim edilerek, bir an önce yönetici olma arzusundaki öğretmenlerin sendikamıza karşı tepki göstermeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Kaldı ki, Türk Eğitim Sen yönetmeliğe de dava açabilir ve bu kararı verdiğinde kamu yararı, eğitim çalışanlarının haklarını göz önüne alarak davasını açar.

 

Türk Eğitim Sen yönetici atama yönetmeliğini genel hatları ile beğendiğini kamuoyuna açıklamıştır. Ancak, bazı problemler olduğunu bunların düzeltilmesi gerektiğini de bu açıklamalarına eklemiş ve kamuoyuna duyurmuş, MEB’e de yazılı olarak müracaat etmiştir.

 

Şu anda  görev yapan 20 bin geçici görevli yöneticinin yerine bir an önce asaleten atama yapılmasını Türk Eğitim Sen’den daha fazla isteyebilecek ne bir sendika ne de bir kişi gösterilebilir. Ancak, bu arzumuz yapılan her olumsuzluğa, eğitim çalışanlarının haklarının gasp edilmesine göz yummamızı da gerektirmez.

 

Bilindiği gibi Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nde de askerlik hizmet hesabında sayılmamış ve bu durumda olan bir çok kişi sınava alınmamıştı, konuyu yargıya taşıyan Türk Eğitim Sen açtığı davayı kazanmıştır. MEB şimdi de aynı kapsamda değerlendirilmesi gereken bir duruma neden olmuş, yargı kararına aykırı bir uygulama yapma kararı almıştır. Ayrıca sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler hizmet hesabında göz önüne alınmamıştır. Kimse, Türk Eğitim Sen’den bu haksızlığa göz yummasını beklememelidir. Bilinmelidir ki, Türk  Eğitim Sen her haksızlığa uğrayanın yanında olmuş ve olmaya devam edecektir.

 

Bu davayı kazanmamız halinde kazanılmış haklara yönelik bir geriye gidiş olmayacağı da açıktır. Bu durum kariyer basamakları sınavında da yaşanmış, ancak kazandığımız davaya rağmen, uzman öğretmenliği kazananların durumlarında bir geriye dönüş olmamıştır. Türk Eğitim Sen açtığı ve açacağı tüm davalarda yönetici atama yönetmeliğinin uygulanmasını engelleyecek bir yaklaşım içinde olmayacaktır. Bütün bu değerlendirmeler Hukuk Büromuzda inceden inceye değerlendirilmekte ve sonucunda karar verilmektedir.

 

Kamuoyunun ve üyelerimizin söz konusu korsan internet sitelerine, altında haberi yazanın adı bulunmayan haberlere itibar etmemesi önemlidir. Aksi takdirde, bu gayri ahlaki yöntemi benimseyenler  her istedikleri insanı ve kuruluşu yıpratma hakkını ve gücünü kendinde gören insanlar olarak yoluna devam edecektir. Bu gayri ahlaki yöntemi hayatının merkezi haline getirmiş, karalama, yalan ve iftirayı yüzü hiç kızarmadan, vicdanı hiç sızlamadan ortaya atan korsan site sahipleri 155 bin üyesi bulunan, Türkiye’nin en büyük sendikası ile uğraştıklarını ve bilerek  haksızlık yaptıklarını da göz önünde bulundurmalıdırlar. Üyelerimiz buradaki asparagas haberlere itibar etmemeli ve Türk Eğitim Sen Genel Merkezi’nden ve şubelerimizden gerekli ve doğru bilgileri almalıdır.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ