UZLAŞTIRMA KURULU KARARLARININ HAYATA GEÇMESİ ZORUNLUDUR!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Uzlaştırma Kurulunun memur maaşlarına ilişkin zam oranı önerisini değerlendirdi.

Akyıldız,''Kamu görevlilerinin ekonomik büyümeden pay alması ve adil bir gelir dağılımının sağlanması için Uzlaştırma Kurulu'nun önerilerinin hayata geçirilmesi zorunludur'' dedi.

Memurlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında bugüne kadar 8 toplu görüşme yürütüldüğünü, bunlardan 6'sının uyuşmazlıkla sonuçlandığını belirten Akyıldız, uyuşmazlıkların ardından yapılan başvurular üzerine Uzlaşma Kurulunun tarafsız görüşlerini bildirdiğini, ancak hükümetin kurulun kararlarını bugüne kadar uygulamadığını söyledi.

''Uzlaştırma Kurulunun kamu çalışanlarının taleplerini dikkate almamasına rağmen hükümetin kurul kararlarını dikkate almayışının memur maaşlarının açlık sınırının altında kalmasına yol açtığını'' belirten Akyıldız, şöyle devam etti:

''Eğer Uzlaştırma Kurulu kararları kabul edilseydi bugün 1023,82 TL olan en düşük dereceli memur maaşı 1264,41 TL olacaktı. Buna göre, en düşük dereceli memur maaşında 240 TL, yani yüzde 23,5 oranında kayıp vardır. Bugüne kadar kurulun aldığı kararlara uyulması halinde bin 541 TL olması gereken ortalama memur maaşı da bu süreçte bin 321 TL'de kalmıştır. Buna göre, kurul kararlarının uygulanmaması nedeniyle ortalama memur maaşındaki kayıp 220 TL yani yüzde 17 olmuştur. Hükümet bu yıl da Kurulun kararlarına uymazsa en düşük dereceli memur maaşındaki kayıp aylık 291,93 TL'ye ulaşacaktır. En düşük dereceli memur maaşındaki kayıp oranı 2010 yılında yüzde 27 olacaktır.Eğer kurulun daha önce aldığı kararlar kabul edilseydi, açlık sınırı altında maaş alan kamu çalışanı kalmayacak ve Türkiye Kamu-Sen'in 2010 yılı ile ilgili ekonomik talepleri tam anlamıyla karşılanmış olacaktı.''

Akyıldız, ''Kamu görevlilerinin ekonomik büyümeden pay alması ve adil bir gelir dağılımının sağlanması için Uzlaştırma Kurulu'nun önerilerinin hayata geçirilmesi zorunludur'' diye konuştu.

Memurlara toplu sözleşme ve grev hakkı verilmesiyle ilgili de hükümete seslenen Akyıldız, Türkiye'nin bu konuda uluslar arası alanda ileride dayatmayla karşı karşıya kalabileceğini, bu nedenle bu işin mutabakatla çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Genel Başkan Bircan Akyıldız, beklentilerine yanıt alamamaları halinde ise açlık grevi ve toplu yürüyüş dahil tüm demokratik haklarını kullanacaklarını kaydetti.