ŞUBELERİMİZDEN TOPLU GÖRÜŞME TEKLİFLERİNİ İSTEDİK
Yetki
Madde 30- (Değişik: 24/6/2004-5198/5 md.) Her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ile bunların bağlı oldukları konfederasyonlar toplu görüşme yapmaya yetkilidir. En çok üyeye sahip konfederasyon temsilcisi toplu görüşme heyetinin başkanıdır.

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurumlardan ve sendikalardan gelen müşterek imzalı listeler üzerinden yapılacak tespit; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit eder. Buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlar.” denilmektedir. Üye sayılarının tespiti ile mutabakatlar tamamlanmıştır. Buna göre “eğitim iş kolunda” 155.430 üye sayısıyla 2009 yılında sendikamız Türk Eğitim Sen yine yetkili sendikadır. Türk Eğitim Sen'in üye sayısı ikinci sırada olan sendikaya göre 13.218, üçüncü olan sendikaya göre 44.346 fazladır.

Şubelerimiz toplu görüşme tekliflerini  belirlediğimiz takvim doğrultusunda çalışma yaparak, toplu görüşme tekliflerini rapor halinde genel merkezimize gönderecekler.  Ayrıca üyelerimizin de toplu görüşme teklifleri varsa  gmt@turkegitimsen.org.tr adresine yazmalarını istiyoruz.

Şimdiden 2009 toplu görüşmelerinin eğitim çalışanlarına ve tüm kamu çalışanlarına hayırlı olmasını diliyoruz.