ÖĞRENCİ ANDI TARTIŞMASI TBMM’YE TAŞINDITÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINAAşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.05.2009

                     

Süleyman Turan ÇİRKİN
         Hatay MİLLETVEKİLİ

 

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu, katıldığı bir televizyon programında ilköğretim okullarında her gün sabah öğrenciler tarafından okunan “Andımız”la ilgili aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır:


 “Çocukların her gün aynı ifadeleri tekrar etmesi doğru değil. Bir süre sonra bu ifadeler sıradanlaşıyor. Bazen bu değerlere karşı tepki oluşuyor. Son dönemlerde Kürt meselesi gündemde. Açılımlar tartışılıyor. Bir Kürt çocuğunun ‘Ne mutlu Türküm Diyene’ kavramını tekrar etmesinin psikolojik etkisi nasıl olur? Buna bakılmalı. Çocuklar, ‘Ne mutlu Türküm Diyene’ diyerek mutlu olmuyor. Ekonomik sosyal açıdan ortam yaratılırsa çocuk mutlu olacak”


1- Andımız”da yer alan “Ne Mutlu Türküm diyene” ifadesinin kullanılmasının psikolojik etkisi nedir? Bununla ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Bakanlığınız tarafından hazırlanan bir rapor, bir inceleme bulunmakta mıdır?

2- “Andımız”ın içinde yer alan hangi ifadelerin her gün tekrar edilmesi hangi grupların tepkisine neden olmaktadır? Size bu konuyla ilgili rahatsızlık içeren herhangi bir başvuru yapılmış mıdır? Bu sizin kendi taktiriniz midir?

3- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Milli Eğitim Bakanı olarak, öğrencilerimizi “Kürt-Türk” olarak ayırmanız doğru bir yaklaşım mıdır?

4- “Andımız”ı değiştirip, yerine yeni bir metin oluşturmayı düşünmekte misiniz? Eğer yeni bir “Andımız” olacaksa bu ifadeler de her gün tekrar edilmeyecek midir? Yoksa sadece “Ne mutlu Türküm diyene” ifadesi mi kaldırılacaktır?