EK ÖDEMELERLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER
1. Şu anda denge tazminatı uygulamasından faydalananlar, ek ödemelerden faydalanacak.
2. Makam, yüksek hakimlik, temsil veya görev tazminatı alanlar da ek ödeme alacak ancak ek ödeme oranlarından 20 puan düşülecek.
3. Kamuda en düşük ek ödeme miktarı aylık 239 YTL’ye çıkacak.
4. Kamuda 239 YTL’nin üzerinde ek ödeme alan çalışanlar için unvanlarına göre en düşük ek ödeme miktarı belirlendi. Belirlenen tutarın altında kalan miktarlar tamamlanacak.
5. İkramiye, döner sermaye gibi ödemelerin yıllık tutarı hesaplanacak, eğer bu tutar çalışanın unvanına göre belirlenen denge tazminatı miktarının altında kalırsa aradaki fark ödenecek.


Denge Tazminatı(136 YTL) alanlar ekte verilen oranlara 136 YTL'yi ekleyerek net iyileştirme tutarını  hesap edilebilir.


Müsteşar, AB Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı

303 YTL

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı

Diyanet İşleri Başkanı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

Devlet Personel Başkanı

Gelir İdaresi Başkanı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı

Toplu Konut İdaresi Başkanı

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

GAP İdaresi Başkanı

297 YTL

Müsteşar Yardımcısı.

Genel Müdür                                             

Strateji Geliştirme Başkanı

Bakanlık ve Müsteşarlık Kurul Başkanları

Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Başkanları

Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Özel Çevre Koruma Kurumu

Özürlüler İdaresi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanları                                  

Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Eğitim Merkezi Başkanı,

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı (Büyükelçi), Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri

Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı

Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanları

Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı

Bakanlar Kurulu Sekreteri

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü

Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri

Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı

Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

283 YTL

Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlıklarda Müstakil Daire Başkanı (Ana ve yardımcı hizmet birimi), Milli Kütüphane Başkanı

Devlet Personel Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi

Başkanlık (Belediyeler dahil) ve Genel Müdürlük Kurul Başkanları

Genel Müdür Yardımcısı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yrd,

Gelir İdaresi Daire Başkanı

Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcıları

Toplu Konut İdaresi, Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu

GAP İdaresi, Özel Çevre Koruma Kurumu, Özürlüler İdaresi

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkan Yardımcıları

Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı ile İhtisas Kurulu Başkan ve Üyeleri

Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcıları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı

Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel

Müdürlüklerin 1. Hukuk Müşavirleri (1’er kişi), Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirleri (6 kişi)

Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı

İl Milli Eğitim Müdürü

Maliye Başkanı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkan Yardımcısı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıflar Meclisi Üyesi

Başbakanlık ve Bakanlık Müşaviri, Müsteşarlık Müşaviri, Devlet PlanlamaTeşkilatı Müşaviri, Bakan Özel Müşaviri, Müsteşar Özel Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Müşaviri, İstatistik Müşaviri (TÜİK),

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Müşavirleri

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 1. Hukuk Müşaviri

Makam Tazminatı Alanlara


200 YTL


Makam Tazminatı Almayanlara


259 YTL

Daire Başkanı (Bağlı kuruluşlarda 84/8360 sayılı Kararname ve eklerindeki unvanlı Daire Başkanları dahil, Yükseköğretim Kurumları Daire Başkanları hariç), Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yrd

Bakanlık Kurul Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Tercüme Merkezi Başkanı

Genel Sekreter, Savunma Sekreteri

Bölge Müdürü (Belediyeler hariç), Müessese Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı (Bağlı işletme müdürlükleri olan müesseselerde), İşletme Müdürü (KİT), Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Seksiyon Müdürü (Bankalar Merkez Teşkilatında), Başmüdür, KİT Koordinatörü

Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)

İl ve Büyükşehirlerin Merkez İlçelerinin Belediye Başkan Yardımcıları

(Nüfusu, en son yapılan resmi nüfus sayımına göre 250.000 ve daha fazla olmak kaydıyla)

İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir)

Diğer 1. Hukuk Müşavirleri, Hukuk Müşaviri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı

Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yrd.

Makam Tazminatı Alanlara


191 YTL


Makam Tazminatı Almayanlara


200 YTL

Diğer İllerin Bakanlık İl Müdürleri, İl Müftüleri

Bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)

Bölge 2. Müdürü (KİT), Banka Şube Müdürü

Diğer İl ve Büyükşehirlerin Merkez İlçelerinin Belediye Başkan Yardımcısı

Yükseköğretim Kurumlarının Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürü

Müze Başkanı

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Müdürleri

Makam Tazminatı Alanlara


181 YTL


Makam Tazminatı Almayanlara


259 YTL

Diğer illerin bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdürleri                                                                   

Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinin; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Yazı İşleri Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü,  İl Mahalli İdare Müdürü, İl Sivil Savunma Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Dernekler İl Müdürü

Defterdar Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir), Bakanlık İl Müdür Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir),

Gelir İdaresi Grup Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)

Başkanlık Müşaviri, Genel Müdürlük Müşaviri, KİT Müşaviri

Bölge Müdür Yardımcısı (Belediye ve KİT’ler hariç)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı

Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Uzman Tabip olanlardan Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı,   Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü,

Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcıları

Makam Tazminatı Alanlara


181 YTL


Makam Tazminatı Almayanlara


259 YTL

Genel Sekreter Yardımcısı

Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri

Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Eğitim Merkezi Sekreterleri (Dışişleri Bakanlığı), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığında Merkez ve Kurum Sekreterleri

Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Kurul Üyesi, KİT’ lerde Daire Başkan Yardımcısı

Diğer İllerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Yazı İşleri Müdürü,

İl İdare Kurulu Müdürü, İl Mahalli İdare Müdürü, İl Sivil Savunma

Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Dernekler İl Müdürü,

İl Özel İdare Müdürü

Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager,

İstatistikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, 29.4.1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre Teknik Öğretmen unvanı alanlar, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Veteriner Hekim olanlar ile (II) sayılı Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümünün 2 nci sırasına girenlerden Daire Başkan Yardımcısı,İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü,İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcıları

Bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdür Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir),  İl Müftü Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir)

6 ncı grup 4 üncü sırada sayılanlar ile 7 nci grup 3 üncü sırada sayılanların yardımcıları, Diğer İllerin Defterdar Yardımcısı, Bütçe Dairesi Başkanı, Gelir İdaresi Grup Müdürü

Özel Çevre Koruma Müdürü

259 YTL

Başmühendis, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı, Şehir Plancısı, Veteriner Hekim (Döner sermaye veya ek ödeme almayan)

264 YTL

İl Müdür Yardımcıları, Belediye Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı (Belediyelerde), Enstitü Sekreteri, Borsa Komiseri, Bölge Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü Ve Bunların Yardımcıları, Şube Müdürü, Müdür, Muhakemat Müdürü, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT),Tiyatro Müdür Yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı, Hıfzısıhha Müdür Yardımcısı, Özel Çevre Koruma Müdür Yardımcısı, Bütçe dairesi Başkan Yardımcısı, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı, Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2. Müdürü (KİT), Müessese Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Banka Şube Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, İl Müdürü, Şube Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Proje Müdürü ve bunların yardımcıları

122 YTL

Mütercim, Araştırmacı, Raportör, Uzman, Folklor Araştırmacısı, Amir ve Şef, Kütüphaneci

112 YTL

Tekniker, Teknisyen

195 YTL

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre), Diş Tabibi (Döner sermaye veya ek ödeme almayan)

166 YTL

Eczacı (Döner sermaye veya ek ödeme almayan)

156 YTL

Biyolog, Psikolog, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Diğer Sağlık Personeli (Döner sermaye veya ek ödeme almayan)

146 YTL

Proje Başkanı, Proje Birim Başkanı, Proje Koordinatörü, Deniz Trafik Baş Kılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu

122 YTL

Avukat

122 YTL

Proje Değerlendirme ve Uygulama Uzmanı, Proje Uzmanı, Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı

122 YTL

Öğretmen

112 YTL

Vaiz

117 YTL

İmam-Hatip, Kur’an Kursu Öğreticisi, Müezzin-Kayyım

112 YTL

Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı, Mütercim-Tercüman,

112 YTL

Büro Personeli, Büro Görevlisi, Büro Memuru, Tapu Arşiv Uzmanı, Arşiv Uzmanı

112 YTL

Destek Personeli, Destek Elemanı, Fiziki Destek Elemanı, Yardımcı Hizmetler Sınıfına Dahil Personel

103 YTL

Yukarıda sayılan kadro pozisyon unvanları dışında kalanlar

107 YTL