4/B’Lİ ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI DA GÜNDEME GETİRİLDİ
İşte sendikamız tarafından 4/B’li sözleşmeli öğretmenler ve 4/C’li çalışanlar adına Toplu Görüşme masasına taşınan taleplerimiz;
- 657 sayılı Kanun’un 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında çalışan personelin kadroya geçirilerek bu kapsamda personel istihdamına son verilmelidir.
- 657 sayılı Kanun’un 4/B ve 4/C maddesine göre istihdam edilen personel kadroya geçirilinceye kadar;
* Maaş ve ek dersleri ile ilgili problemler düzeltilmelidir.
* Ek ders ücretleri kadrolu öğretmenler gibi olmalıdır.
* Özlük hakları kadrolu öğretmenler gibi olmalıdır.
* Her sözleşme döneminde sözleşme bedeli veya başka adlar altında kesinti yapılmamalıdır.
* Yönetici olabilmeleri sağlanmalıdır.
* Çocuk ve aile yardımı verilmelidir.
* Yer değiştirme hakları verilmelidir.
* Hizmet puanı verilmelidir.
* Sicil numarası verilmelidir.
* Kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi adaylık dönemi uygulanmalıdır.
- Özelleştirme sonrası işsiz kalıp tekrar 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesine göre sözleşmeli olarak bakanlık kadrolarında istihdam edilen personel, yıl içinde 10 ay çalıştırılmaktadır. Çoğunlukla okul ve kurumların hizmetli ihtiyacının karşılanması için istihdam edilen bu personelin sözleşmelerinin yenilenmesinde Bakanlar Kurulu Kararı beklenmektedir. Yeni yılda karar yenilenene kadar boşta kalmakta ve herhangi bir özlük hakkından faydalanamamaktadırlar. 2006 yılı için karar 31 Aralık 2005 tarihinde yayınlamış iken, 2007 yılında 19 Ocak’ta yayınlanan karar sonrası sözleşmeler yenilenmiştir. Bazı kurumlar SSK girişlerini SSK kurumunun veri girişiyle ilgili ekranı işleme geçici bir süre açmasıyla (1-2 gün) geriye dönük girişler yapılmış, 1 Ocak tarihi itibariyle personelin özlük haklarından faydalanmaları sağlanmıştır. Ancak 2008 yılı için karar 1 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Dolayısıyla ocak ayında hiçbir sözleşmeli personel çalıştırılamamıştır. Yukarıda bahsedildiği üzere bazı okul ve kurumlar hizmetli sıkıntısıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu statüde çalışanlarla ilgili kararın ve vize işlemlerinin bütçe kanunu kapsamına alınması veya kararın her yılın 31 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayınlanması sağlanarak bu personelin hak mağduriyetleri giderilmelidir.
- Üniversiteler bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar, çalışma sürelerinin çok üzerinde görev yaptıklarından, fazla çalışmalarına karşılık mesai ücreti ödenmelidir.
- Farklı mevzuatlara tabi olmalarından dolayı meydana gelen mali, sosyal ve özlük haklarındaki farklılıkları gidermek ve kadrolu çalışanlara eşitlemek amacı ile yasal düzenleme yapılmalıdır.