KONUT EDİNDİRME YARDIMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
İlgi a) 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun.

b) Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkındaki 3320 sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliği.

c) 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun.
 
 
Bilindiği üzere, ilgi (a)'daki 3320 sayılı Kanun ile ilgi (b)' deki 3320 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereğince, Konut Edindirme Yardımı; 01.01.1987-31.12.1995 tarihleri arasında yapılmıştır.

 
İlgi (a)'daki 3320 sayılı Kanun ve İlgi (b)'deki Yönetmelik kapsamında Konut Edindirme Yardımına müstehak olup, adlarına Konut Edindirme Yardımı yapılanlar, 01.01.1987-31.12.1995 tarihleri arasında görev yaptıkları Okul ve Kurumlara başvuru yapmaları gerekmektedir.

 
İlgi (c)'deki Kanun doğrultusunda ödemenin yapılabilmesi için başvuru dilekçelerinde görev yapılan tarihlerin, Emekli Sicil Numaraları, T.C. Kimlik numaraları ve ikametgah adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir.
 

M.E.B. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği