UZLAŞTIRMA KURULU KARARLARI İÇİN DERHAL TOPLANILMALIDIR

Türkiye Kamu-Sen olarak kamu çalışanlarının maaşlarında daha fazla iyileştirme yapmak izin Uzlaştırma Kurulu kararlarını görüşmek üzere Sayın Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'yı toplantıya davet ediyoruz.

Toplu görüşmeler 2 milyon 400 bin kamu görevlisi, 1 milyon 800 bin memur emeklisi, dul ve yetimi ile bunların ailelerinin umut bağladığı bir süreçtir. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren bu kesimler, toplu görüşmelerde alınacak olumlu kararları dört gözle beklemektedirler. Türkiye Kamu-Sen de kendisine umut bağlamış bu kesimlerin yaralarına merhem olabilmek için bütün iyi niyet ve samimiyetini ortaya koymaktadır.

Ancak bazı konfederasyonların ard niyetli tutumları toplu görüşme sürecinde arzu edilen sonuca ulaşmamızı engellemeye yönelik olmuştur. Bu kimseler, siyasi irade ile dirsek temasına geçerek referandum öncesinde Hükümeti zor durumda bırakmamak adına, düşük maaş artışı teklifiyle pazarlık çıtasını aşağıya çekmiş, ardından kamu görevlilerinin bütünü ve emeklilerimiz için %4 + %4 maaş artışından başka bir şey getirmeyen öneriye de “evet” diyerek, siyasi emellerinin kamu görevlilerinin haklarından daha önde olduğunu ortaya koymuşlardır.

Türkiye Kamu-Sen, kamu görevlilerinin, memur emeklilerinin, dul ve yetimlerin tamamına yansıyacak, özellikle taban aylığına yapılacak bir zam talebi kabul edilmediği için Hükümetin teklifini imzalamamış ve süreci, kamu görevlilerinin 4688 sayılı Kanundan doğan haklarını kullanmak üzere Uzlaştırma Kurulu’na taşımayı tercih etmiştir. Ancak bazı sendikalar, bu hakkı kullanmamak için mücadele ederek, mutabakat imzaladıklarını iddia etmiş ve memurlarımızın haklarını ilerletmek adına kullanılabilecek yasal yolları kapatmaya çalışmışlardır. “Bu yasa ile yapılabilecek en iyi mutabakatı yaptıklarını” iddia ederek, “masa değil; yasa sorunlu” diyen Konfederasyon bilmelidir ki; sorun ne masada ne de yasadadır. Sorun kafadadır.

Uzlaştırma Kurulu, kamu görevlilerinin haklarının ilerletilmesi için öngörülen yasal bir araçtır. Bu aracın önünü kapatmaya çalışmak, doğru bir yaklaşım olmamıştır. Nitekim bu çabalar başarılı da olamamıştır. Uzlaştırma Kurulu, başvurumuz üzerine 4 Eylül günü toplanmış ve Konfederasyonumuzun görüşlerini dinlemiştir. Yapılan toplantıda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız heyete, Türkiye Kamu-Sen’in taban aylık artışı üzerinde önemle durmasının nedenlerini anlatmış, Hükümetin kamu görevlilerinin tamamı ile emekli dul ve yetimlere öngördüğü artışın %4 + %4 ile sınırlı olduğunu vurgulamıştır.

Uzlaştırma Kurulu üyeleri bu duruma binaen; aynı gün oy birliği ile verdikleri kararda, Hükümetin teklifine ek olarak, tüm kamu görevlilerinin maaşlarına, emeklilik haklarına, emekli, dul ve yetimlere yansıyacak şekilde taban aylığına 2011 yılının ilk altı ayı için aylık 16 TL, ikinci altı aylık dilimi için 22 TL olmak üzere toplamda 38 TL’lik ek zam yapılmasını önermiştir.

Türkiye Kamu-Sen olarak Uzlaştırma Kurulu’nun verdiği bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Kamu-Sen, bu yıl toplu görüşmelerde memur sendikalarına ve Hükümete karşı iki kez hukuk mücadelesi vermiş; ikisinden de zaferle çıkarak, bir hukuk katliamı yaşanmasını engellemiştir. İlkinde toplu görüşmelerin referandum sonrasına ertelenmesi, ikincisinde ise Türkiye Kamu-Sen’in imzasının olmadığı toplu görüşme tutanağının mutabakat sayılması ve Uzlaştırma Kurulu’na başvuru yapılmaması yönündeki hukuk dışı görüşler karşısında, memurlarımızın haklarını sonuna kadar korumuştur. Görülmüştür ki; Sayın Başbakan’ın dile getirdiği gibi Türkiye Kamu-Sen, ideolojik nedenlerle tutanağa imza atmamış değildir. Kamu görevlilerinin kazanımlarına ekleyebileceğimiz en küçük bir artı değer bile bizler için son derece büyük bir önem teşkil etmektedir. İçinde bulunduğumuz süreçleri bazıları gibi siyasi kaygılarımıza alet etmiyor; memurumuzun haklarının geliştirilmesi için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Türkiye Kamu-Sen, bazı konfederasyonlar gibi siyasi yandaşlarından aldıkları talimatları uygulamaz; tabanından, memurlardan ve üyelerinden aldığı talimatları uygular. Ancak, eğer Sayın Başbakan, Kamu İşveren Kurulu’na Uzlaştırma Kurulu’nun taban aylık artışı ile ilgili verdiği kararın kabul edilmesi yönünde bir talimat verirse, üyelerimizin hak ve çıkarlarını geliştirmek adına bu talimata uyabileceğimizi belirtiyoruz.

Bu nedenle Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı’nın Ramazan Bayramı öncesinde Uzlaştırma Kurulu’nun kararlarını görüşmek üzere, toplu görüşmenin taraflarını bir an önce toplantıya çağırmasını ve milyonlarca memur, emekli, dul ve yetime bir Bayram müjdesi vermesini bekliyoruz.

Toplu görüşmelerde mutabakat imzaladığını zannederek, büyük bir gaflete düşen diğer Konfederasyonu da Türkiye Kamu-Sen’in hak mücadelesine destek olmaya davet ediyoruz.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR