ÜYELERİMİZE ÖZEL EĞİTİM FIRSATI

ÜYELERİMİZE ÖZEL EĞİTİM FIRSATI

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Türkiye Kamu-Sen arasında protokol hazırlandı. Buna göre, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak olan Türkiye Kamu-Sen'e bağlı üyelerimizin çocuklarına Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından yüzde 10'luk indirim imkanı sağlanacak.

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

İLE

TÜRKİYE KAMU-SEN KONFEDERASYONU

ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Bu protokol, Doğu Akdeniz Üniversitesi (işbu protokolde bundan böyle “DAÜ” olarak anılacak) ile Türkiye KAMU-SEN Konfederasyonu (işbu protokolde bundan böyle  “KAMU-SEN”olarak anılacak) arasında 06.06.2012 tarihinde akdedilmiştir.

 

1.      Amaç:

Bu protokol, DAÜ ile KAMU-SEN arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

 

2.      Kapsam:

Bu protokol, Türkiye’de faaliyette bulunan KAMU-SEN’e mensup sendikaların aktif üyelerine, eşlerine ve çocuklarına DAÜ tarafından sağlanacak kolaylıkları ve KAMU-SENve/veya Türkiye’de faaliyette bulunan KAMU-SEN’e mensup sendikalar tarafından DAÜ’nin tanıtımının yapılmasını kapsamaktadır.

 

3.      DAÜ’nin yükümlülükleri:

a)  DAÜ, Türkiye’de faaliyette bulunan KAMU-SEN’e mensup sendikaların aktif üyelerinin, eşlerinin ve çocuklarının DAÜ’nde sunulan burssuz programlara   2012-2013 Akademik Yılı Güz Dönemi içerisinde kayıt yaptırması halinde, işbu maddede belirtilen kişilere kayıt yapılan programın öğretim harcı üzerinden  % 10 indirim sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

b) % 10 indirimhakkından sadece Türkiye’de faaliyette bulunan KAMU-SEN’e mensup sendikaların aktif üyeleri, eşleri ve çocukları yararlanabilecektir.

 

c) İşbu protokolde belirtilen %10 indirim, DAÜ’nde bulunan önlisans ve/veya lisans eğitimine bağlı burssuz programlara kayıt yaptırılması halinde sağlanacaktır.

 

d) Bu indirim önlisans programları için en fazla 2 (iki) yıl, lisans programları için ise en fazla 4 (dört) yıllık süreyi kapsamaktadır. 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlarda ise bu indirim 1 yıllık hazırlık süresini de kapsayacaktır.

 

    e) Türkiye’de faaliyette bulunan KAMU-SEN’e mensup sendikaların aktif üyeleri, eşleri ve çocukları öğrenim görmekte oldukları programları işbu protokolün 3(d) maddesinde belirtilen süreler içerisinde tamamlayamamaları halinde % 10 indirim hakkı sona erecek ve öğrenime devam ettikleri süre boyunca ilk kayıt olunan yılki eğitim ücreti üzerinden ücretlendirileceklerdir.

4.      KAMU-SEN’in yükümlülükleri:

a) KAMU-SEN ve/veya Türkiye’de faaliyette bulunan KAMU-SEN’e mensup sendikaların tümü işbu protokolü imza tarihinden itibaren ana sayfalarının sağ köşesinde DAÜ tarafından sağlanacak olan % 10 indirim ile ilgili bilgiyi 2012 yılı sonuna kadar yer vermekle yükümlüdürler.

b) KAMU-SEN ve/veya Türkiye’de faaliyette bulunan KAMU-SEN’e mensup sendikaların tümü DAÜ tarafından hazırlanacak olan tanıtım posterlerini ve/veya bilgi broşürlerini üyelerinin görebileceği iç ve dış mekanlara asmakla yükümlüdürler.

c) KAMU-SEN ve/veya Türkiye’de faaliyette bulunan KAMU-SEN’e mensup sendikaların tümü DAÜ tarafından hazırlanacak olan tanıtım içeriğini elektronik posta aracılığı ile üyelerine ulaştırmakla yükümlüdürler.

5.      Uyuşmazlıkların Çözümü:

Bu protokolün uygulamasında doğacak anlaşmazlıklar taraflarca iyi niyetle çözülmeye çalışılır, eğer çözülemezse son yetki makamı KKTC mahkemeleridir.

 

6.     Özel Hususlar:

a)  İşbu protokol, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 31 Aralık 2012 tarihine kadar yürürlükte kalır. İşbu tarihten 1 (bir) ay önce taraflardan biri diğerine yazılı ihbar vermek koşulu ile protokolü 31 Aralık 2012 tarihinde sonlandırabilir. Aksi halde işbu protokol 1 (bir) yıl daha yürürlükte kalıp 31 Aralık 2013 tarihinde sona erecektir.

 

b) İşbu protokole yapılacak eklenti veya değişiklikler her iki tarafın onaylaması halinde geçerli olacaktır.

 

7.     DAÜ’nin Kanuni Adresi:

Adres    :  Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Gazimağusa/KKTC.

Tel         :  0392-630 1201, 630 2424

TeleFax :  0392-36 54479, 36 50788

 

DAÜ, işbu adresinde değişiklik olması halinde derhal KAMU-SEN’e yazılı olarak yeni adresini bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde yukarıda belirtilen kanuni adrese veya telefax cihazlarına yapılmış tebligat DAÜ’nin kendisine yapılmış sayılır.

 

8.  KAMU-SEN’in Kanuni Adresi:

Adres      : Dr. Mediha Eldem Sok. No:85 Kocatepe, Ankara/Türkiye.

Tel          : 0312-424 22 00      

TeleFax  : 0312-424 22 08

 

KAMU-SEN, işbu adresinde değişiklik olması halinde derhal DAÜ’ne yazılı olarak yeni adresini bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde yukarıda belirtilen kanuni adrese veya telefax cihazlarına yapılmış tebligat KAMU-SEN’in  kendisine yapılmış sayılır.

 

9.     Protokolün Feshi:

a) Taraflardan herhangi biri işbu protokolde belirtilen yükümlülüklerini ve/veya sorumluluklarını kısmen ve/veya tamamen yerine getirmemesi halinde diğer taraf 1 (bir) ay süreli ihbar gönderip protokolde belirtilen yükümlülüklerin ve/veya sorumlulukların birtamam yerine getirilmesini talep edebilir. 1 aylık ihbar süresi içerisinde protokolde belirtilen yükümlülüklere ve/veya sorumluluklara uyulmaması halinde protokol tek taraflı olarak feshedilebilir.

 

b) Böyle bir feshin gerçekleşmesi halinde protokole uyulmaması sebebiyle meydana gelen ve/veya gelebilecek olan herhangi bir zarar-ziyan ve/veya tazminatı protokole uymayan taraf derhal karşı tarafa ödemekle ve/veya tazmin etmekle yükümlüdür. 

 

 

 

10.  Son Hükümler:

İş bu protokol 10 (on) maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak düzenlendikten sonra taraflar adına protokolü imza etmeye yetkili kişilerce imza edilmiş ve taraflara ikişer suret tevdi edilmiştir.