İZMİR 1 NOLU ŞUBEMİZ 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YOLSUZLUĞU ORTAYA ÇIKARDI
-Dokuz Eylül Üniversitesi ile özel bir banka arasında yapılan maaş ödemesine ilişkin protokolde üniversitenin promosyon almadığını ileri sürmesine karşın, bankadan 4 milyon YTL aldığı ortaya çıktı. Ayrıca, öğrenci önkayıt ücretlerinin de resmi olmayan hesaba aktarıldığı ileri sürüldü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr.Emin Alıcı hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor. Üniversitede düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddialarının ardından şimdi de banka promosyonları ve kayıt ücretlerinin resmi olmayan hesaba yatırılması ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi ile özel bir banka arasında yapılan maaş ödemesine ilişkin protokolde üniversitenin promosyon almadığını ileri sürmesine karşın, bankadan 4 milyon YTL aldığı ortaya çıktı. Ayrıca, öğrenci önkayıt ücretlerinin de resmi olmayan hesaba aktarıldığı ileri sürüldü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eski Rektörü Emin Alıcı hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İhalede usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Temmuz 2008’de hakkında dava açılan Eski Rektör Alıcı, hakkında banka promosyonlarında da usulsüzlük yaptığı iddia edildi.

-4 MİLYON YTL’LİK BAĞIŞ-

Türk Eğitim-Sen 1 No’lu Şubesi’nin Dokuz Eylül Üniversitesi’ne banka promosyonlarına ilişkin sorusuna Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Dilek Güldal imzalı verilen cevapta, özel bir bankanın üniversiteye herhangi bir promosyon veya ayni ve nakdi ödeme yapılmadı denildi. Ancak, Türk Eğitim-Sen’in konuyla ilgili dava açmasından sonra Üniversite, dava dosyasında sözleşme süresi boyunca bankadan üniversiteye promosyon adı altında bir ödeme yapılmadığını, 20 Nisan 2005’te Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı hesabına Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binalarının inşaatında kullanılmak koşuluyla 4 milyon YTL’nin bağış yapıldığı ve bu meblağ ile sözü edilen inşaatın tamamlandığı belirtildi. Bağışın üniversitenin inşaat işlerinde kullanıldığının belirtilmesine karşın, bu konuda herhangi bir harcama belgesine ait delil gösterilemediği iddia edildi.

-PROTOKOLÜN İPTALİNDE TAZMİNAT-

Öte yandan, banka ile 2004 yılında imzalanan protokolde, 2012 yılına kadar geçerli olacağı ve protokolün sona erme tarihinden üç ay öncesine kadar fesih için taraflarca yazılı bir ihbar yapılmadığı taktirde bu protokol kendiliğinden bir yıl daha uzayacağı maddeleri yer aldı. Ayrıca, protokoldeki “Protokolün herhangi bir nedenle üniversite tarafından süre bitiminden önce feshedilmesi veya protokol süresi içerisinde üniversitenin maaş ödemelerinin tamamının yada bir kısmının bankaya yönlendirmemesi halinde fesih tarihi ile protokolün bitiş tarihi arasındaki her yıl için 15.07.2004 tarihindeki maaş ödeme döneminde tüm çalışanlarına ödediği maaş toplamının yüzde 10’nu oranında bir meblağın hüküm almaya, protesto çekmeye gerek kalmaksızın derhal ve nakden bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder” maddesi de dikkat çekti.

-ÖĞRENCİ KAYIT ÜCRETLERİ RESMİ OLMAYAN HESABA AKTARILIYOR İDDİASI-

Eski Rektör Prof. Dr. Alıcı hakkındaki bir başka iddia ise, öğrenci kayıt ücretlerinin resmi olmayan başka bir hesaba aktarıldığı ve üç ay vadeli mevduat hesabı olarak değerlendirildiği… Üniversite’den bağış hesabı ile ilgili verilen bir cevapta özel bir banka şubesinden 3420-1223110 numaralı bağış hesabının açıldığı, 3420-380370 numaralı hesabın ise Öğrenci İşleri Dairesi tarafından açılmadığı belirtilmesine karşın 380370 numaralı hesap için önkayıt ücretlerinin yatırıldığı ileri sürüldü. Üniversite adına kayıtlı altı hesapla birlikte 380370 numaralı hesabın da üç ay vadeli mevduat hesabı olarak değerlendirilmesinin istendiği iddia edildi.

-REKTÖR ALICI HAKKINDA DAHA ÖNCEDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU-

Eski Rektör Prof. Dr. Alıcı ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Sedef Gidener hakkında Temmuz ayında görevi ihmal, resmi evrakta sahtecilik, kamu kurumunu zarara uğratma, ihaleye fesat karıştırma suçlarında yasal işlem başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu. Dokuz Eylül Üniversite’sinin ihalelerinde belli firmaların ihaleyi kazanabilmesi için yolsuzluk yapıldığı ve üniversite çalışanlarının dahil olduğu firmalara üniversite ihalelerinde öncelik tanındığı gibi iddiaların yer aldığı suç duyurusunda Ermeni asıllı tüccar Agop Havluciyan’ın bu ihaleler aracılığı ile lobi faaliyetlerinde bulunduğu ileri sürülmüştü. Üniversite idarecileri tarafından kollandığı ve ihalelerin verildiği iddia edilen Ermeni asıllı Agop Havluciyan’ın ise Dışişleri Bakanlığı ve MİT kaynaklarında üst düzey güvenlik ile kayıt altına alındığı, şahsın devletin istihbarat kuruluşlarınca yapılan tespitlerde Ermeni lobilerine para aktarmak için kurulan şirketlerin sahibi olduğu ileri sürüldü.
Kaynak:ANKA