MEB SIRALARIN ÇALIŞTIRILMASI YAZISINI GİZLİYOR MU?
İl Milli Eğitim Müdürlükleri Sıraları Çalıştırmak zorunda. Bu hem mahkeme kararı gereği hem de yayımladığı yazı gereğidir.

Öncelikle olayın gelişimini anlatalım. MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından 27.12.2007 tarihinde Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirmeleri ile ilgili olarak Sıraların Çalıştırılması konulu 79360 Sayılı bir yazı yayımlanmıştı.
Yazıda yarıyıl tatilinde yapılması gereken Sıraların çalıştırılması İşlemleri yönetmeliğe aykırı olarak (Yönetmelikte sıraların Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Yarıyıl Tatilinde çalıştırılması hükmü yer almaktadır.) Kısıtlamış ve sırada bulunan tüm öğretmenler yerine norm kadro fazlası ve uygun görülen kurumlara münhasır sıraların çalıştırılması emredilmişti.

Bu yazıya istinaden Türk Eğitim Sen tarafından dava açılmış ve yazının bu hükmünün öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir.

Danıştay 2.Dairesi konu ilgili olarak verdiği 2008/511 Esas numaralı dava dosyasına istinaden 20.05.2008 tarihinde verdiği kararda “
Yürütmenin Durdurulmasına” karar vermiştir. bu konuda Türk Eğitim-Sen sendikasına teşekkür ediyoruz.

Bu kararı uygulaması gereken Milli Eğitim Bakanlığı 26.09.2008 tarih ve 88002 sayılı resmi yazısında;

“2007 sıraların çalıştırılması ile ilgili yayımlanan ilgi (a) yazı gereğince sıraya girdiği eğitim kurumunda alanında ihtiyaç olmasına rağmen eğitim bölgesinde norm fazlalığı olması nedeniyle sırası geldiği halde yer değiştirmesi yapılamayan öğretmenlerin başvurması halinde yer değiştirme isteklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. “ İfadelerine yer verilmiştir.

Yazıda, yazının okul ve kurumlardaki öğretmenlere imza karşılığında duyurulması ibaresi bulunmadığından bu gelişmenin öğretmenlerden saklanmaya çalışıldığı akıllara gelmektedir. Ayrıca yazının neden Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulmadığı da anlaşılamamaktadır.

Bu Yazı Ne Anlama Gelmektedir ve Uygulamada Neler Olacaktır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki bu yazı henüz okullara (yani mağdur olan öğretmenlere) duyurulmamıştır. Bu yazı henüz muamma olup www.kamudan.com özel çabalarla bu yazıyı ele geçirmiştir.

BU yazıya göre örneğin Matematik Öğretmeni Mehmet Bey K okulunda öğretmen açığı olduğu ve 2007 yılında sırada olduğu halde, yer değiştirmesi yapılmamışsa Ahmet Bey’in isteği de göz önüne alınarak yapılması gerekmektedir.

Fakat bu çok zor bir durumdur çünkü: Bu K okulunda açık oluşmuşsa ve bu açık 2008 İl İçi Yer değiştirme işlemlerinde sıraya giren Fatma Öğretmen tarafından doldurulmuşsa başka hukuki sorunlar orta çıkacaktır. Bu okula 2008 yer değiştirme de gelen Fatma öğretmen bu okuldaki görevinden alınsa o da mağdur edilecektir. Bir de Fatma öğretmenin yer değiştirmeye dayalı olarak yaptığı ikamet ve konut değişikliği gibi durumlar sorunu daha da çok büyütecektir.

Yazının gizli tutulması yani aradan geçen 15 günlük zamana rağmen öğretmenlere tebliğ edilmemesinin altında yatan gerçekte bu olabilir.

Mahkeme Kararının 2008 Yer Değiştirmeleri için bir anlamı var mıdır?

2008 İl İçi Yer değiştirme İşlemleri ile ilgili yayımlanan Kılavuzda sıraların 04 Ağustos 2008’de çalıştırılacağı belirtilmiş ve bu işlem gerçekleştirilmiştir. Oysaki Yönetmelik ve mahkeme kararında yer alan;

Hükümleri ile;

Hükümleri gereği MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aykırı bir uygulama olması nedeniyle 2008 yılında Haziran ve Temmuz aylarında sıraların çalıştırılmaması, sadece 04 Ağustos 2008’de çalıştırılması ile Yarıyıl tatilinde çalıştırılıp çalıştırılmaması hususunda kılavuzda hüküm bulunmaması da hukuka aykırı bir durumdur.

Bu nedenle daha büyük karışıklıkların oluşmaması için bakanlığın öncelikle 2007 yer değiştirme mağdurları meselesini istekleri de göz önüne alarak çözümlemesi ardından 2008 yılı için sıraları ivedilikle çalıştırılması gerekmektedir. Aksi yaklaşım hukuka aykırı olmanın yanı sıra yeni karışıklıkların oluşması ve öğretmenlerin mağdur edilmesi durumuyla sonuçlanacaktır.

Lütfen emege saygı gösterelim bu haberi kullananan diger site ve haber yapmak isteyen gazete ve ajansların  sitemizi kaynak göstermelerini rica ediyoruz şimdi diger siteler resmi yazıyı word sayfasına çevirip yayınlayacakalardır.

Kaynak:kamudan.com