5 İSTİSNA DIŞINDA DENGE TAZMİNATI ALMAYAN EK ÖDEME DE ALAMAYACAK
"Yeni ek ödeme", denge tazminatına imkan sağlayan yasal düzenlemenin ilgili maddesinde yapılmıştır. Bu nedenle;
1- Ek ödeme denge tazminatı alanlara verilecek olup, denge tazminatı ödenmesi usul ve esasları burada da aynen geçerli olacaktır.
2- Denge tazminatı ödenmesi bazı hususlara bağlı olanlar için varolan uygulama ek ödemede de geçerlidir. Örneğin denge tazminatını ancak bir önceki yılki döner sermaye miktarına göre alanlar, ek ödemeyi de bu şekilde alabilecektir.
3- Denge tazminatı ödenmeyen beş grup personele ek ödeme verilecektir. Bunlar şu şekildedir
i- Başbakanlık ve bağlı kuruluş personeli: Bu grup personel fazla çalışma ücreti almaktadır. Bunların aldığı fazla çalışma ücretinin toplam net tutarı, Bakanlar Kurulu kararında yer alan kadro veya görev unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, bunlara fazla çalışma yerine ek ödeme verilecektir.
ii- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) fıkrası ile ek 2 nci maddesinde öngörülen ödemelerden yararlanan memurlar: Bu ödemeler KİT'lerdeki ek tazminat ve havacılık tazminatıdır. Bu ödemenin toplam net tutarı, Bakanlar Kurulu kararında yer alan kadro veya görev unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, bunlara ek ödeme verilecektir.
iii- Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlar: Bunların aldığı ödeme, ek ödemeden düşük ise bu grup personel de sadece ek ödemeyi alacaktır.
iv- Daha önce makam, görev veya temsil tazminatı alanlara denge tazminatı verilmiyordu. Bu grup personelden, 375 sayılı KHK'nın 1. maddesinde sayılan kurumlarda çalışanlar ek ödemeye dahil edilmiştir. Ancak bunlara yapılan ek ödeme temsil tazminatından düşülecektir.
v- ÖSYM, Türk Patent ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde çalışan 4/B'liler ile ile Adalet akademinde çalışan sözleşmeli personel bu ek ödemeye dahil edilmiştir.
Kaynak:Memurlar.net