ÖSYM' YE, YARGIDAN DEMOKRASİ DERSİ
      Ancak, ÖSYM, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun kararının ardından soruları vermek yerine, Kurul kararının iptali yönünde İdare Mahkemesine dava açmıştı.

      Bu yönde açılan ilk dava sonuçlanmış olup, ÖSYM'nin iptal istemi yönündeki davası reddilmiştir. Yani ÖSYM davayı kaybetmiştir. Ankara 10. İdare Mahkemesi verdiği kararda, "Bu durumda, 4846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre anılan sınav testleri üzerinde davacının telif hakkının bulunduğu kabul edilmekle birlikte bu hakkın, eser sahibinin rızası dışında eserin çoğaltılması ve yayılmasını yasakladığı, eseri açıklamama veya gizli tutma anlamına gelmeyeceği anlaşılmakta olup, davacı kurumun söz konusu testlerin soru ve cevaplarını başvurana 4982 Sayılı Kanun'un 24 maddesine dayanarak vermesi gerektiğinden davalı idare bu yönde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır" ifadelerine yer verilmiştir.

     Bu karardan sonra ÖSYM'nin Danıştay'a itiraz hakkı bulunmakla birlikte, Bilgi Edinme değerlendirme Kuruluna itirazda bulunan adaya bu soru ve cevapların verilmesi gerekmektedir.