YURT DIŞI ÖĞRETMEN SEÇME KILAVUZUNA İTİRAZ ETTİK

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutmanları Seçme ve Görevlendirme Kılavuzu 04/05/2015 tarihinde yayımlamıştır.

Yayınlanan kılavuzun ikinci bölümünde yer alan “Başvuru Şartları” başlıklı (c) bendinde; “Askerlikte geçen süre hariç sınav başvurusunun son günü itibariyle eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak MEB merkez veya taşra teşkilatında çalışıyor olmak (vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç) denilmektedir.

Kaldı ki; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanının hesaplanmasında dikkate alınacak süreler” başlıklı 41.maddesinde Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında sözleşmeli öğretmenlikte ve vekil öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınırken Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutmanları Seçme ve Görevlendirme Kılavuzunda 5 yıllık hizmet süresi içerisinde sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin harici tutulması hukuken doğru değildir.

Türk Eğitim-Sen olarak söz konusu kılavuz maddesinin mağduriyetlere yol açmaması açısından iptal edilerek kılavuzdan çıkarılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunduk.

           

          İlgili yazımız için tıklayınız