03.08.2013 TARİHİNE KADAR Y. LİS. KAYDI OLANLARA ÖĞRENİM ÖZRÜ HAKKI VERİLMELİDİR

Bilindiği üzere Bakanlığın yaptığı 03.08.2013 tarihli yönetmelik değişikliği ile öğrenim özrü tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 2013 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumundan İl İçi ve İller arası Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru’da; Danıştay kararları gereğince, sadece 2012 yaz ve 2013 şubat dönemlerinde öğrenim özründen başvuru yapabilecek durumda olan öğretmenlere 2013 yaz döneminde öğrenim özründen başvuru hakkı tanınmıştır. 2013 yılı Şubat ayından sonra yüksek lisansa kayıt yaptıran öğretmenlere ise bu hak verilmemiştir. 03.08.2013 tarihine kadar öğrenim özrüne bağlı yer değişikliği hakkı yönetmelikte yer almasına karşılık 28.02.2013-03.08.2013 tarihleri arasında kayıt yaptıran öğretmenlere bu hakkın verilmemesi kazanılmış hak ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Aksaray İdare Mahkemesinin 2013/949 E., 2014/116 K. Sayılı ve 11.02.2014 tarihli kararı da bu yöndedir.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, öğrenim özrüne ilişkin yönetmelik hükmünün yürürlükten kaldırıldığı 03.08.2013 tarihine kadar yüksek lisans kaydı bulunan tüm öğretmenlere 2014 yılı yaz döneminde öğrenim özründen tayin hakkı verilmesi hususunda başvuruda bulunduk.

                       

             İlgili yazımız için tıklayınız