MÜLAKATLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YARGI KARARI UYGULANMALIDIR

12.10.2013 gün ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinin 1. fıkrasında yer alan " şube müdürü, tesis müdürü ve basımevleri müdürleri bakımından sözlü sınav başarı listeleri üzerinden" İbaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptalini istediğimiz davada Danıştay tarafından bu madde için yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Anılan yargı kararı ile,  yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının tek başına sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulması hukuka aykırı bulunmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il-ilçe millî eğitim müdürlükleri 1. derece 1709 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı gerçekleştirilmiş ve sözlü sınav sonuçlarına göre atamalar yapılmıştır. Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan 21/1. Madde kapsamın da tek başına sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulan başarı sıralamaları esas alınarak yapılan şube müdürü atamalarının tümünün iptal edilmesi için Milli Eğitim    Bakanlığına yazılı başvuruda bulunulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığınca yargı kararı uygulanmadığı takdirde konu Türk Eğitim-Sen olarak adli ve idari yargıya başvurulacaktır. Milli Eğitim Bakanlığının yargı kararını uygulamaktan başka seçeneği bulunmamaktadır. Türk Eğitim-Sen bu konunun takipçisidir.

Tüm kamu oyuna duyurulur.

 

          İlgili yazımız için tıklayınız