YÖNETİCİLİĞİ DÜŞEN İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ…

     

Bilindiği üzere 6287 sayılı Kanun uyarınca, ilköğretim kurumlarının öğrenci ve öğretmen nakilleri yapılarak dönüşümleri tamamlanmıştır. Dönüşüm işlemleri sonrasında çok sayıda okulun 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında okuyan öğrencilerin sayısının 150’nin altına düşmesi nedeniyle Müdür ve Müdür Yardımcısı normları iptal edildiği için yöneticileri norm kadro fazlası durumuna düşmüştür. Bu sebeple telafisi güç veya imkansız mağduriyetler yaşanacaktır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, İlkokula dönüşen ve bünyesindeki 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri ortaokula nakledilen, öğrenci mevcudu 150’nin altına düştüğü için de müdür ve müdür yardımcısı norm kadroları iptal edilen ve norm kadro fazlası durumuna düşen yöneticilerimizin mağduriyetlerinin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması hususunda talepte bulunduk.

               

İlgili yazımız için tıklayınız (word  pdf)