MÜLAKATA ÇAĞIRILANLARDAN EK-1 İSTENMESİ YÖNETMELİĞE AYKIRIDIR.

 

04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlıkça bir atama takvimi hazırlanarak sınava dayalı atamaların yapılması talimatı illere gönderilmiştir. Bu takvim doğrultusunda pek çok il sınava dayalı yönetici atama duyurularını yayınlayarak süreci başlatmışlardır.

Ancak; ilana çıkan bazı illerde adayların yazılı sınavdan aldıkları puanlar ile Ek-1 değerlendirme formundan aldıkları puanları birlikte değerlendirilerek mülakata çağırıldıkları, bazı illerde de yazılı sınav sonucuna göre sözlü sınava çağırılan adaylardan ayrıca Ek-1 Değerlendirme formu ve bu forma ilişkin belgelerinde istendiği yönünde sendikamıza ulaşan şikayetler neticesinde;  Milli Eğitim Bakanlığına ve yazı yazarak sözlü sınava çağırılacak adayların yazılı sınav puanları esas alınarak çağırılmaları ve Ek-1 Değerlendirmesinin ise sözlü sınavdan sonra yapılarak Ek-1 üzerinden alınan puanın atamaya esas alınmasını istedik. Sözlü sınav başvurularında Ek-1 Değerlendirme formunun adaylardan istenilmemesi ve Ek-1 Değerlendirme formunun sözlü sınava çağırılacak adayların puanlarının hesabında da değerlendirmeye alınmaması için Türk Eğitim-Sen olarak iyi niyetle bağdaşmayan bu yanlış uygulamanın iptal edilmesi için yazılı başvuruda bulunduk.

 

 

İlgili yazımız  için tıklayınız (word pdf)