KARİYER BASAMAKLARI MAĞDURİYETİ YAZIMIZA MEB’DEN CEVAP


 

Bilindiği üzere Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, beş yıllık eğitim-öğretim programlarından mezun oldukları için diploması yüksek lisans diploması ayarında kabul edilen ve sınavdan muaf tutulan, ancak başvuruların alındığı dönemde kontenjan sınırlamasından ötürü hak elde edemeyen, bu hakkı yargı kararıyla elde ettikleri için 15/06/2011 tarih ve 40105 sayılı yazıya istinaden de başvuru yapmamış olan öğretmenlerimizin uzman öğretmenlik sertifikalarının yargı kararı gerekçesiyle iptal edilmemesi ve iptal edilenlere de bu haklarının iade edilmesi hususunda talepte bulunmuştuk. Bakanlıktan gelen 19.08.2013 tarih ve 2125207 sayılı cevabi yazıda, Danıştay tarafından bozma kararı verilen dosyaların yeniden karar verilmek üzere mahkemelerine gönderildiği, bu konuda yargı yoluna başvuranlarla ilgili yargı tarafından verilen kararlar doğrultusunda işlem yapılacağı belirtilmiştir.

 

 

İlgili cevabi yazı için tıklayınız

 

YÜKSEK LİSANSA BAĞLI UZMANLIKLARLA İLGİLİ MEB’E BAŞVURDUK.