PEDAGOJİK FORMASYON YÜKSEK LİSANSI, ÖĞRENİM ÖZRÜNE ENGEL OLMASIN…

 


Bilindiği gibi Fen-Edebiyat ve benzeri fakültelerinden mezun olan ve pedagojik formasyonu üniversitelerin ilgili enstitülerinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirerek tamamlayan kişiler, öğretmen olabilmek için öğrenimlerinin bir parçası olarak tezsiz yüksek lisans yapmaktadırlar. Bu nedenle bu durumda olan kişilerin bir defadan fazla yüksek lisans eğitimi yaptıkları gerekçesi ile öğrenim özründen yararlandırılmamaların mağduriyete sebep olduğu gerekçesi ile Türk Eğitim-Sen olarak gerekli girişimlerde bulunulması için Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.

İlgili yazı için tıklayınız.