ÖZÜR GRUBU YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI UZATILMALIDIR


 

Milli Eğitim Bakanlığının14/08/2013 tarihli ve 2082209 sayılı yazıları ile, Danıştay 2. Dairesinin 12/04/2013 tarihli ve Esas No: 2012/12121 sayılı kararı ve 19/04/2013 tarihli ve Esas No: 2012/1775 sayılı kararları uyarınca sınıf öğretmenlerinden 2012 yılında il içinde alan değişikliği yoluyla Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine ya da Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine geçirilenler ile diğer alan öğretmenlerinden Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine geçirilenlerin önceki alanlarına ve görev yerlerine döndürüleceklerinden söz edilmektedir.

Alınan yargı kararlarının uygulanması yasal olarak zorunluluk olduğundan Bakanlığın bu konuda yargı kararını uygulamaktan başka bir seçeneği olmadığı açıktır, ancak bu durumda olan kişilerin ikinci kez mağduriyet yaşamamaları amacı ile yargı kararı uyarınca önce eski alanlarına döndürülmeleri ve daha sonra özür duruma bağlı yer değiştirmeler kapsamında atamalarının yapılması hususunda Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.

 

         İlgili yazı için tıklayınız.