SML MESLEK DERS ÖĞRETMENLERİNE İLAVE EĞT. ÖĞT. TAZMİNATI VERİLMELİDİR

 

SML MESLEK DERS ÖĞRETMENLERİNE İLAVE EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI VERİLMELİDİR

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 152. maddesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca ilave eğitim-öğretim tazminatı ödeneceği düzenlenmiştir. Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın, V sayılı cetvelinde ise sağlık meslek liseleri, ilave eğitim-öğretim tazminatı ödenecek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları kapsamına alınmıştır. Ancak bu Karar’a ekli III sayılı “Diğer Tazminatlar” Cetvelinin A. “Eğitim-Öğretim Tazminatı” bölümünün II. Sırasında Sağlık/Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde görevli öğretmenlerin branşlarının yer almaması sebebiyle, bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerimiz ilave-eğitim öğretim tazminatından yararlanamadığı için mağdur olmaktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak Başbakanlığa gönderdiğimiz yazıda, bu konuda gerekli yasal değişikliklerin bir an önce yapılarak Sağlık/Anadolu Sağlık Meslek Lisesi meslek dersi öğretmenlerinin de söz konusu ödemeden yararlandırılmasını talep ettik.

 

 

İlgili yazımız için tıklayınız (word  pdf)