YÜKSEK LİSANSA BAĞLI UZMANLIKLARLA İLGİLİ MEB’E BAŞVURDUK.


 

Bilindiği üzere beş yıllık eğitim–öğretim programlarından mezun oldukları için diploması yüksek lisans diploması ayarında kabul edilen öğretmenler, 27.11.2005 tarihinde yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı’ndan muaf tutulmuşlardır. Fakat bu öğretmenlerden bazıları uzman öğretmenlik başvurularının alındığı dönemde kontenjan yetersizliği sebebiyle hak kazanamamıştır. Akabinde Anayasa Mahkemesi kararıyla kontenjan sınırlamasına ilişkin yasa hükümlerinin iptali üzerine yargı yoluna başvurarak hak elde etmişlerdir.  Bakanlığın 15/06/2011 tarih ve 40105 sayılı yazısı ile kontenjan nedeniyle uzman öğretmenlik sertifikası alamayanlara başvurmaları halinde başvuru tarihi itibari ile uzman öğretmenlik sertifikası verileceği belirtilmiş ve başvuru yapanlara bu hak verilmiştir. Fakat o tarihe kadar yargı yoluyla bu hakkı elde eden öğretmenlerimiz doğal olarak başvurmamışlardır. Şu aşamada ise kazanılan davalar, bu kişilerin tezli yüksek lisans yapmadıkları gerekçesiyle Danıştay tarafından bozulmaktadır. Bu durum öğretmenlerimizi mağdur etmektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, beş yıllık eğitim-öğretim programlarından mezun oldukları için diploması yüksek lisans diploması ayarında kabul edilen ve sınavdan muaf tutulan, ancak başvuruların alındığı dönemde kontenjan sınırlamasından ötürü hak elde edemeyen, bu hakkı yargı kararıyla elde ettikleri için 15/06/2011 tarih ve 40105 sayılı yazıya istinaden de başvuru yapmamış olan öğretmenlerimizin uzman öğretmenlik sertifikalarının yargı kararı gerekçesiyle iptal edilmemesi ve iptal edilenlere de bu haklarının iade edilmesi hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız (word  pdf)