ÖZÜR TAYİNLERİNDE ÖĞRENİM ÖZRÜ VE İL EMRİ MUTLAKA BULUNMALIDIR

  

Bilindiği üzere, Bakanlık tarafından daha önceki özür durumuna bağlı yer değişikliği dönemlerinde uygulanması bir teamül haline getirilen ve Kılavuzlarda yer verilen il ve ilçe emri uygulamasına geçtiğimiz dönemlerde yayımlanan Kılavuzlarda yer verilmediği için çok sayıda öğretmenimiz mağduriyet yaşamıştır. Ayrıca, Türk Eğitim Sen olarak açtığımız dava neticesinde, Danıştay 2. Dairesinin 2012/8768 E. Sayılı ve 16.10.2012 tarihli kararı ile; 27.07.2012 tarihinde yayımlanan 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Genel Açıklamalar başlıklı 1.1. Maddesinde “öğrenim özrü”nün yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesi durdurulmasına rağmen, bu karar Bakanlık tarafından halen uygulanmamıştır. Bakanlıkça 15 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı açıklanan ve konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı özür durumuna bağlı yer değişikliği Kılavuzu’nun yayınlanması eğitim camiası tarafından merak ve endişe içinde beklenmektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, geçtiğimiz dönemlerdeki  mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için 2013 yaz döneminde yayınlanacak olan özür durumuna bağlı yer değişikliği Kılavuzunda öğrenim özrüne ve il/ilçe emri uygulamasına mutlaka yer verilmesi hususunda yeniden talepte bulunduk.

 

 

İlgili yazımız için tıklayınız (word pdf)