BİLİM SANAT MERKEZLERİ YAZIMIZA MEB’İN CEVABI…

 


Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına yazdığımız 08/07/2013 tarih ve 651 sayılı yazımızla 05/07/2013 tarihi itibariyle Bilim Sanat Merkezlerindeki yönetici ve öğretmen normlarının düşürülmesinin yarattığı mağduriyetleri gündeme getirmiş ve sorunun çözümünü talep etmiştik.

MEB, yazılı başvurumuza verdiği cevabi yazıda Norm Kadro Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinin g fıkrasının  4’üncü bendinden bahsederek;  “Yaygın eğitim enstitüsü, hizmet içi eğitim enstitüsü, mesleki ve teknik açık öğretim okulu, açık lise ve açık öğretim ortaokulu, 1 inci, 2 nci ve 6 ncı akşam sanat okulları, halk eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, bilim sanat merkezleri ile benzeri kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından bu Yönetmelikte düzenlenmeyen yönetici ve öğretmenlerin, norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.” hükmünün yer aldığını ve  bu hükme göre işlem yapıldığını ifade etmiştir.

MEB’in cevabi yazısı için tıklayınız

 

MEB, BİLİM SANAT MERKEZLERİNDE NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?