SINAVA DAYALI YÖNETİCİ ATAMA KONUSUNDA MEB’DEN CEVAP…

13.8.2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin, Atama ve yer değiştirme dönemleri başlıklı 23. Maddesinde uyarınca sınava dayalı yönetici atamalarının Ocak-Şubat aylarında yapılacağı bildirilmiştir. Bu yönetmelik maddesi gereği bazı illerimiz sınava dayalı yönetici atama duyurusu yapmış ancak Bakanlığınızın sözlü ya da yazılı talimatlarıyla Yönetici atama yönetmeliğinde değişiklik yapılacağı gerekçesiyle bu duyurular geri çektirilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak sınava dayalı yönetici atamalarının ertelenmesi ile ilgili olarak sınav kazananların endişelerini de giderici nitelikte bir açıklamanın yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına yazılı talepte bulunmuştuk.

Bu hususta Milli Eğitim Bakanlığı yazımıza verdiği cevapta 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında mevzuatta düzenleme yapıldığı, düzenlemenin tamamlandığında gerekli açıklamanın yapılacağı bildirilmiştir.

 

Cevabi yazı için tıklayınız

 

SINAVA DAYALI YÖNETİCİ ATAMALARI BAŞKA BAHARA MI?