666 SAYILI KHK'YA KISMİ İPTALAnayasa Mahkemesi 666 sayılı KHK 'nın bazı maddelerini iptal etti. İptal edilen hükümler, kamu çalışanları açısından ne anlam ifade ediyor? İşte cevabı...

   Bilindiği gibi 2 Kasım 2011'de Hükümet, yangından mal kaçırırcasına kamu görevlileri için hayati önem ifade eden "eşit işe eşit ücret" ilkesini hayata geçirdiğini iddia eden bir karara imza atmıştı. Karar öncesinde sendikaların ve çalışanların fikri alınmadığı için bir çok haksızlık ortaya çıkmış, bazı kurumlarda çalışan memurların almakta olduğu ek ödemeler kesilmiş, fazla mesai ücretlerinin 2013 yılından itibaren kesilmesi öngörülmüş, başta öğretmen, akademisyen ve KİT çalışanları olmak üzere 1,5 milyon dolayında kamu çalışanı, getirilen ek ödemeden hiç faydalanamamıştı.Türkiye Kamu Sen olarak pek çok yanlış oduğunu yaptığımız onlarca eylem ve açıklamada ifade etmiştik.

   Şimdi ise Anayasa Mahkemesi, içinde birçok adaletsizlik barındıran söz konusu KHK'nın bazı maddelerini iptal etmiştir. Eğer iktidar o dönemde bu kararnameyi sendikaların görüşlerini alarak hazırlamış olsaydı, böyle bir durum da sözkonusu olmayacaktı. Umarız iktidar, her şeyi ben yaptım oldu mantığı içinde uygulama alışkanlığından vazgeçer ve bundan sonra diyalog mekanizmasını çalıştırarak alınacak kararlara uygulayıcıların ve muhatapların da söz sahibi olmasını sağlar. Bu şekilde de uzlaşma kültürü tabana yansımış,  daha iyi demokrasi uygulamaları hayata geçirilmiş olur. 

   Konunun bir tarafı böyle iken Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararı önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Buna göre;

 1. Cumhurbaşkanlığı Personeline Dair Düzenlemeler İptal Edilmiştir

   Cumhurbaşkanlığı personelinin maaşlarını yeniden düzenleyen, ek 10. maddenin ilgili bölümleri iptal edilmiştir.

2. Altı Kurumun Maaş Düzenlemesi İptal Edilmiştir

    666 Sayılı KHK’nın bazı kurumların maaşlarını düzenleyen ek 11. maddesi ile

                Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği,

                Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı,

                Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,

                Türk Standardları  Enstitüsü Başkanlığı,

                 Kalkınma Ajansları

                ve Mesleki Yeterlilik Kurumu,

kadro ve pozisyonlarına atanacakların maaşı genel müdürlüklerde görev yapan personelle eşitlenmişti. Ayrıca bu kurumlardaki uzman unvanlı personelin maaşlarının Başbakanlık uzmanlarını geçemeyeceği hüküm altına alınmıştı. Bu düzenlemeler iptal edilmiştir.

3. Kurumsal Ek Ödemeleri İptal Eden Maddeler İptal Edilmiştir

   666 sayılı KHK ile bir taraftan ortak bir ek ödeme sistemine geçilirken, bir taraftan da bazı kurumlarda ödenmekte olan kurumsal ek ödemeler kaldırılmıştı. Mahkeme kurumsal ek ödemeleri kaldıran hükümleri iptal etmiştir.

   Böylece Anayasa Mahkemesi kararı gereğince bütün kurumlarda daha önce ek ödeme almakta olup da 666 sayılı KHK ile iptal edilen ek ödemeler ödenmeye devam edecek, yeni getirilen ek ödeme de iptal olmadığından bu kurumlarda çalışanlar hem daha önce aldıkları kurumsal ek ödemeyi hem de 666 sayılı KHK ile getirilen ek ödemeyi aynı anda alma durumları söz konusudur.  

   4.Eski Ek Ödeme İle Yeni Ek Ödeme Arasında Fark Olursa, Farkın Tazminat Olarak Ödenmesini Öngören Bölümler İptal Edilmiştir

   Geçici 11. madde ile eski ek ödeme ile yeni ek ödeme arasında fark olması halinde, fark tazminat olarak ödenmesi öngörülmüştü. Mahkeme, kurumsal ek ödemelerin yeniden ödenmesine karar verdiği için eski ek ödeme ile yeni ek ödeme arasında fark tazminatı ödenmesine gerek olmadığından bu hükmü de iptal etmiştir.

   5. Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesini Kaldırılmasını Öngören Hüküm İptal Edilmiştir

   Bilindiği üzere 666 sayılı KHK ile bazı kurumların fazla mesai ödemelerinin 31 Aralık 2012′ye kadar devam etmesi, 1 Ocak 2013′de bu ödemelerin kesilmesi öngörülmüştü.  Mahkeme fazla mesai ödemesini kaldıran bu hükmü iptal etmiştir. Buna göre fazla mesai ödemesi almakta olanlar, bu haktan faydalanmaya devam edecektir.

                                                                    TÜRKİYE KAMU SEN GENEL MERKEZİ