MEB ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞ. YÖNT. TASLAĞIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, sendikamıza gönderilmiş ve taslak hakkında görüşlerimizi Bakanlığa iletmemiz istenmişti.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa taslakla ilgili görüşlerimizin yanı sıra taslak metni içerisinde yer almayıp, yönetmelikte değiştirilmesini istediğimiz diğer hususlar ile ilgili tekliflerimizi de sunduk.