TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ HARÇLARI YAZIMIZA BAŞBAKANLIKTAN CEVAP

            28.05.2010 tarih ve 27594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/343 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemize kendi hesabına gelen yabancı öğrencilerin ödedikleri harç miktarının belirlenmesinde üniversitelere yetki verilmişti. Üniversitelere tanınan bu serbesti sonucunda belirlenen ücretlere bakıldığında, ortaya fahiş rakamlar çıktığı görülmüştür. Türk Eğitim Sen olarak Ülkemizde öğrenim görmek üzere gelen Türk kökenli öğrencilerin genel olarak ekonomik açıdan zayıf durumda olmaları ve bu öğrencilerden alınacak ücretlerin eşit ve makul bir seviyede belirlenmesi için Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına yazı yazılmıştı.

            Bu yazımıza verilen cevapla yabancı öğrencilerle ilgili mevcut tüm sıkıntıların uzun vadeli çözüme kavuşturulması için Yabancı Öğrenci Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarını yürütüldüğü, harç miktarlarının yeniden değerlendirilmesi yönünde bir yaklaşım benimsendiği belirtilmiştir. 

 

            Her sene bilhassa Türk Cumhuriyetlerinden binlerce öğrenci, iyi bir yüksek öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelmektedir. Türk Eğitim Sen olarak ülkemizin gönüllü elçisi olan bu öğrencilerin mağdur edilmemesi için çalışmalarımız devam edecektir.

 

 

Cevabi Yazı İçin Tıklayınız