HİZMET PUANI YAZIMIZA MEB CEVAP VERDİ

          Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa yazdığımız yazıyla, MEB’in Mayıs 2010 tarih ve 2632 EK Sayılı Tebliğler Dergisi’nde kurumlar bazında yayımlanan yeni hizmet puanları ve hizmet alanları incelendiğinde, Ordu İlinde Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nun hizmet puanının 16’dan 13’e düşürüldüğü, merkeze daha yakın olan Gökömer Köyü İlköğretim Okulu’nun hizmet puanının 14, Cumhuriyet Köyü’nden 2 km ileride bulunan Gerce Köyü İlköğretim Okulu’nun hizmet puanının ise 18 olduğunu belirterek, Cumhuriyet Köyü İlköğretim Okulu’nun hizmet puanının yeniden değerlendirilmesini talep etmiştik.

Bakanlık tarafından gönderilen cevabi yazıda,  MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca, hizmet alanlarının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumlarının hangi hizmet alanları içerisinde yer alacağına ilişkin düzenlemelerin her yıl valiliklerin Kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda Aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirileceği ve Tebliğler Dergisinde yayınlanarak Ocak ayı içinde yürürlüğe konacağı, Sendikamızca Ordu Valiliğine de intikal ettirilen konunun valilikçe yeniden değerlendirilerek Bakanlığa bildirilmesi halinde değerlendirmede bulunulacağı bildirilmiştir.

 

MEB’e Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız

 

Cevabi Yazı İçin Tıklayınız