KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİLERİN ADAYLIĞI YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

Bilindiği üzere, sözleşmeli öğretmenler hizmet sözleşmelerinin 12. maddesindeki “Personel, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde mesleki eğitime tabi tutulur.” ibaresi gereğince mesleki eğitim adı altında kadrolu öğretmenlere uygulanmakta olan temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim programlarına alınmaktadırlar.

 

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken temel ve hazırlayıcı eğitim ile uygulamalı eğitim programlarına katılarak yapılan sınavlarda başarılı olanlar ile özel okullarda öğretmen olarak görev yapmakta iken, gördükleri temel ve hazırlayıcı eğitim ile uygulamalı eğitim programlarına katılarak yapılan sınavlarda başarılı olduklarını belgelendirenler, başarılı oldukları eğitim programlarından muaf tutulmaktadırlar. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken hizmet sözleşmesinin 12. maddesi gereği mesleki eğitim adı altında temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimlerine tabi tutuldukları esnada kadrolu öğretmen olarak atanan öğretmenler ise sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptıkları sırada yarım kalan eğitimlerini (stajyerlik işlemlerini) atandıkları ilde tamamlayabilmektedirler.

 

İlgili mevzuat hükümlerinde bu hususta kadrolu-sözleşmeli ayrımı yapılmadığı halde, kadrolu öğretmen olarak atananlar, mesleki eğitim adı altında temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim programlarına alındıktan sonra 1 yıllık görev süresi sonunda adaylıklarının kaldırılmasına engel bir hâl bulunmadığı tespit edilirse Devlet memuriyetinde adaylıkları kaldırılmaktadır. Ancak ilk defa sözleşmeli öğretmen olarak atananlar, bu eğitimlerini tamamladıktan sonra kadrolu olarak göreve başladıklarında, kadrolu olarak atandıkları tarih itibarıyla 1 yıl bekleme süresi dolduktan sonra adaylıkları kaldırılmaktadır.

 

Türk Eğitim Sen olarak T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına yazdığımız yazılarla, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, mesleki eğitim adı altında katıldıkları temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim süreçlerinde başarılı olanların kadrolu öğretmen olarak atandıktan sonra göreve başladıkları tarihten itibaren; sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptıkları sırada yarım kalan eğitimlerini (stajyerlik işlemlerini) atandıkları ilde tamamlayanların ise yarım kalan eğitimlerini tamamladıkları tarihten itibaren adaylıklarının kaldırılması hususunda talepte bulunduk.

 

 

MEB’e Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız

 

Başbakanlığa Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız