TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ HARÇLARI YAZIMIZA MEB’DEN CEVAP

         Türk Eğitim Sen olarak, Başbakanlık makamına, Milli Eğitim Bakanlığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderdiğimiz yazılarla, ülkemizde öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin, genel olarak ekonomik açıdan zayıf durumda olmaları göz önüne alınarak eşit ve makul bir seviyede belirlenmesi hususunda talepte bulunmuştuk.

Milli Eğitim Bakanlığınca tarafımıza gönderilen 27.10.2010 tarih ve 19957 sayılı cevabi yazıda, konu hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş istendiği, YÖK Başkanlığının 18.10.2010 tarih ve 37956 sayılı görüş yazısında, “30.09.2010 tarihli Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu kararının 5. maddesinde ‘Gelişmekte olan ülkeler veya soydaş-akraba topluluklara mensup olup, ülkemizde kendi hesabına veya sivil kuruluşlarca yükseköğrenim için gelen öğrencilerin, üniversite harç bedellerinin, üniversite inisiyatifine bırakılması ile ortaya çıkan zorlukların dikkatle takip edilmesi ve bu konuda süreç içinde Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu kararı çerçevesinde durumun yeniden değerlendirilmesi’ gerektiği belirtilmiş olup, Başkanlığımıza iletilen taleplerle ilgili hususların yeniden gözden geçirilmek üzere ivedilikle Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu’nun gündemine alınması gerektiği bildirilmektedir.”  şeklinde cevap verilmiştir.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız.

 

İlgili Cevabi Yazı İçin Tıklayınız.