SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSİYERLİĞİ İÇİN YÖK’E YAZI YAZDIK

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36./A-5’da yer alan “benzeri sağlık bilimleri lisansiyeri” ifadesine dayanarak Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu bir öğretmenin, memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilmemesi işlemine karşı açtığı davada, kimlerin sağlık bilimleri lisansiyeri olup olmadığı hususu mahkeme tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sorulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından mahkemeye gönderilen 18/02/2010 tarih ve 795 sayılı yazıda, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programından mezun olanların, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılacağı belirtilmiştir. Böylelikle, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezunu olup da Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapmakta olan personel, sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldıkları 10/02/2010 tarihi itibariyle ilave bir derece alabilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, uygulamanın bu durumda olan tüm öğretmenlere yansıtılmasını, ayrıca Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümünün Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programlarından mezun olanların da aynı haktan yararlandırılabilmelerinin, ancak bu bölüm mezunlarının da “Sağlık Bilimleri Lisansiyeri” sayıldığını Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları belge ile belgelendirmeleri halinde mümkün olabileceğini valiliklere duyurmuştur.

Türk Eğitim Sen tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderdiğimiz yazıyla, Mesleki Eğitim Fakültelerinin Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Bölümünün Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programlarından mezun olanların “Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri” sayılıp sayılmayacağı konusunda bilgi verilmesini talep ettik.

 

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız