TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİLERİN HARÇLARI MAKUL SEVİYEYE ÇEKİLMELİDİR

            28.05.2010 tarih ve 27594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/343 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010-2011 eğitim-öğretim yılında yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretin, normal öğretim için 10/8/2009 tarihli ve 2009/15308 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk öğrenciler için belirlenen katkı payının üç katından, ikinci öğretim için ise aynı Kararla Türk öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretinin iki katından az olmamak üzere üniversite yönetim kurulları tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere her yıl bilhassa Türk Cumhuriyetlerinden çok sayıda öğrenci yüksek öğrenim görmek üzere ülkemize gelmektedir. Kaliteli bir eğitim görmek maksadıyla ülkemize gelen ve mezun olduktan sonra ülkemizin gönüllü elçiliğini yapan bu öğrencilerin ödeyeceği katkı payının kendilerini ekonomik açıdan zorlayacak şekilde öngörülmesi hakkaniyete uygun değildir.

 

Türk Eğitim Sen olarak Başbakanlığa ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiğimiz yazılarla, ülkemizde öğrenim görmek üzere gelen Türk kökenli öğrencilerden alınacak katkı paylarının eşit ve makul bir seviyede belirlenmesi hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız