GİYİM YARDIMINDAN GELİR VERGİSİ KESİLMESİN!

         Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile kamu personeline daha önce ayni olarak yapılan giyim yardımının 01/01/2010 tarihinden itibaren nakden ödenmesi kararlaştırılmıştır. Giyim yardımı, 657 Sayılı Devlet Memurları kapsamında yapılan bir sosyal yardım olup, mevcut yasal düzenlemeler uyarınca gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Buna karşılık 30.06.2010 tarih ve 9751 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Genelgesi uyarınca kamu personeline yapılan giyim yardımından gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. 

         Türk Eğitim Sen olarak, Başbakanlık makamına, Maliye Bakanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiğimiz yazılarla, kamu personeline nakden yapılan giyim yardımından gelir vergisi kesilmemesi ve kesilen gelir vergisinin iade edilmesi hususunda talepte bulunduk.

 

 İlgili Yazımız İçin Tıklayınız