SÖZLEŞMELİLERİN ZORUNLU HİZMET MUAFİYETİ YAZIMIZA MEB’DEN CEVAP

            MEB’de 657 sayılı Yasanın 4/b maddesi kapsamında görev yapan öğretmenlerimizin 6/5/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra kadrolu olarak atanmaları halinde zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olup olmadıkları tarafımızca sorulmuştu. Bakanlıktan gelen cevabi yazıda; gerek sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda gerekse sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinde sözleşmeli öğretmenlerin belirli bölgelerde zorunlu olarak belirli sürelerde görev yapmaları gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ve zorunlu çalışma yükümlülüğünün sözleşmeliler için değil kadrolular için öngörülen bir yükümlülük olduğu belirtilmiştir.

            Bu anlamda sözleşmeli öğretmenken 6/5/2010 tarihinden sonra kadrolu öğretmen olarak atananların zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmaları söz konusu değildir. Ancak sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak geçirdikleri sürelerin zorunlu çalışma süresinden sayılacağı belirtilmiştir.

 

            YÖNETMELİKTE SÖZLEŞMELİLERLE İLGİLİ BELİRSİZLİK GİDERİLMELİDİR

 

 

                İlgili Cevap Yazısı İçin Tıklayınız.