FAZLA MESAİ YAPILIYORSA ÜCRETİ DE ÖDENMELİDİR


         657 sayılı Yasa’nın 99. maddesi uyarınca 40 saati aşan çalışmalar fazla mesai sayılmaktadır. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına nöbet görevi verilmekte ve bu nöbet görevlerine karşılık verilmesi öngörülen izin hakkı bazı personele kullandırılmamaktadır. Nöbet görevi sebebiyle ya da başka surette 40 saati aşan çalışmalara karşılık da bazı personele ücret ödenmemektedir. Bu sebeplerle, iş verimi ve çalışma huzuru bozulmaktadır.

         Türk Eğitim Sen olarak Başbakanlığa, Maliye Bakanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiğimiz yazılarla, nöbet görevine karşılık kullandırılmayan izinler nedeniyle eğitim camiasında çalışma huzurunun bozulduğunu, bu sebeple, taraf olduğumuz ILO sözleşmeleri ve uzantısı olan iç hukuk normları uyarınca, fazla mesailerin ücret mukabilinde yapılması gerektiğini belirterek, 657 sayılı Yasa’da değişiklik yapılması süreci içerisinde, fazla mesailerin 4857 Sayılı İş Yasası ile işçilere tanınan haklara paralel biçimde ücret mukabilinde yapılabilmesi için gerekli değişikliklerin yapılması hususunda talepte bulunduk.  

         Başbakanlık Makamına Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız.