AYNİYAT SAYMANLARI MAĞDUR EDİLMEMELİDİR

         Bilindiği üzere, 832 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, Sayıştay'a karşı hesap verme sorumluluğu bulunan ve kadro unvanına karşılık çalışan ayniyat saymanlarının görevleri, 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği ile unvana bağlı olmayan taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilmiştir. Bu durum ise ayniyat saymanlarının kadro unvanı itibariyle boşta kalmalarına ve özlük haklarındaki kayıplar nedeniyle mağdur olmalarına sebep olmuştur. 09.08.2006 tarih ve 26254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği uyarınca ayniyat saymanı unvanı Yönetmelikten çıkarılmış Maliye Bakanlığı merkezinde görevli ayniyat saymanları, aynı birimin şube müdürü unvanına, taşrada görev yapan ayniyat saymanları ise aynı birimin şef unvanına atanmışlardır. Maliye Bakanlığınca, Kurumların da bu yönetmeliği dikkate alarak değişiklik yapmaları gerektiği yolunda görüş bildirilmesine karşılık, kurumlarca bu görüşe uygun hareket edilmemektedir.

      Türk Eğitim Sen olarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa gönderdiğimiz yazılarla, ayniyat saymanlarının mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin taleplerimizi ilettik.

 

      Başbakanlık Makamına Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız.

 

      Maliye Bakanlığına Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız.