GÖREVDE YÜKSELME YAZIMIZA YURT-KUR’DAN CEVAP

Türk Eğitim Sen olarak Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna gönderdiğimiz yazıyla, 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda, bu kurumda çalışan personel için 2010 yılı içinde  görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmasını ve bu sınavın her yıl düzenli olarak takvime bağlanmasını istemiştik.

Sendikamıza gelen cevabi yazıda, Kurumun 2010 yılı Hizmetiçi Eğitim Planında şef, bilgi işlem şefliği, yurt müdür yardımcısı ve yurt müdürü unvanı için görevde yükselme eğitimlerinin planlandığı belirtilmiş; ancak, hizmetli ve memur kadrolarından hiç söz edilmemiştir. Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunu Genel Müdürlüğü kurumda görev yapan hizmetli ve memurların da görevde yükselmesine imkan verecek şekilde yapacağı planlamayı en kısa zamanda kamuoyuna açıklamalıdır.

YURT-KUR’DA GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI YAPILMALIDIR

İlgili Cevabi Yazı İçin Tıklayınız