EK ÖDEMELERDEKİ HAKSIZLIKLAR GİDERİLMELİDİR

2010/7 Sayılı bakanlar kurulu Kararının 4. maddesinin b bendiyle, 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 1 inci maddesi değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle madde metninde müdür ve müdür yardımcılarının ek ödemeden faydalanabileceği belirtildiği halde kapsam dışında tutulan okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları ile maddede isimleri zikredilmediği için ek ödemeden yararlanamayan üniversite vb. kuruluşlarda çalışan ayniyat saymanları ve döner sermaye saymanları bu ek ödemeden faydalanamamaktadırlar. Türk Eğitim Sen olarak Maliye Bakanlığı ile Başbakanlığa gönderdiğimiz yazılarla, bu kişilerin de ek ödemeden yararlanabilmelerini sağlayacak şekilde yeni bir düzenleme yapılmasını istedik.

Konunun olumlu sonuçlanmaması halinde hukuki olarak takibi sendikamızca yapılacaktır.

Başbakanlığa Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız

 

Maliye Bakanlığına Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız