YURT-KUR ÇALIŞANLARININ KİMLİK HARÇ BEDELLERİ KURUMCA KARŞILANACAK
Kahramanmaraş Yurt Müdürlüğü’nde bekçi kadrosunda çalışmakta iken, kendi isteği dışında  Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosuna ataması yapılanlara verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartı harç bedelinin kimin tarafından ödeneceğine dair Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yazı yazmıştık. Kurum tarafından gönderilen cevabi yazıda, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosu’nda çalışan personelin eğitim giderleriyle ilgili 5188 Sayılı Yasa gereği 03.09.2008 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.08.01/5341-150323 sayılı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü yazısı uyarınca işlem tesis edilmesi istenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazılarında özel güvenlik personelinin kimlik harçlarının bağlı bulundukları kurumlarca karşılanması gerektiği açıklaması yapılmıştır.