BİR USULSÜZ ATAMA DAHA MI !!!
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl iki dönem halinde kadrolu öğretmen ataması yapmaktadır. Bu atamaları hangi usullere göre yaptığını yayınladığı kılavuzlarda açıklamaktadır.

Bu Kılavuzda;

4.1.4. Kurumlar Arası İlk Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak memurlukta adaylıkları kaldırılmış olup hâlen görev yapanlar, bu atama biçimiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Kurumlar Arası İlk Atama biçimiyle yapılan başvurular, öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere Devlet memurluğunda geçirilen hizmet süresi esas alınarak değerlendirilecektir. Bunun dışındaki aylıksız izinde geçirilen süreler ile vekil olarak geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

4.1.5. Kurumlar Arası Yeniden Atama;
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup hâlen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında ya da diğer hizmet sınıflarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar ile kamu üniversitelerinde hâlen öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak en az iki yıl süreyle görev yapanlar, kurumlar arası yeniden atama biçimiyle başvuruda bulunacaklardır, denilmektedir.       
MEB kurumlar arası nakil işlemlerini yukarıdaki şekilde yapması gerekirken, Karaman Ermenek Kazancı Lisesi’ne yine  kurumlar arası  yapılan atama  akıllarda soru işareti uyandırmıştır. Yaptığımız araştırmada Zülküf Demirtaş 2007 ve 2008 KPSS sınavına girmediği,(2009–1) Kadrolu ilk atama, (2009–1) sözleşmeli ilk atama listelerinde yer almadığını tespit ettik. Ayrıca  (2009-1) Kurumlar Arası,açıktan atama sonuçları Listesi’nde başvuru yaptığını,tercihlerine göre puan yetersizliğinden dolayı atanamadığı bizzat bakanlık kayıtlarında mevcuttur.Tüm bunlara rağmen 1979 VAN doğumlu olan,Sayın Bakanın hemşerisi olan Zülküf DEMİRTAŞ’ın ataması yine akıllarda soru işareti uyandırdı.Yine bir usulsüz atama daha mı diye sormaya başladık.Yapılan atamaların hangi kriterlere göre yapıldığını sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığına sorduk.