MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN CEVAP GELDİ; ”Öğretmenler Zengindir”
Bakanlıktan gelen cevabı yazıda “öğretmenlerimizin çok iyi şartlarda yaşadıklarını, zengin bir yaşam sürdürdüklerini ve çok daha yoksul ailelerin çocuklarının bu bursa ihtiyacı olduğu ve bu nedenden dolayı -fırsat eşitliği- adına böyle bir düzenleme yapıldığı belirtilmiştir. Bu açıklamalar ile öğretmenin durumunun iyinin de ötesinde olarak vurgulaması halkın yaşadığı gerçeklerden ne denli uzak olduğunun göstergesidir.

 

Aynı açıklamaları 2008 yılında Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, Türkiye’de öğretmen maaşlarının yüksek olduğu yönünde bir açıklama yapmıştı. Daha önce de IMF yetkilileri benzer sözler söylemişti. Sendikamız Türk Eğitim Sen bu açıklamalara karşılık  “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlettir.  Müstemleke bir devlet değildir” diyerek tepki göstermiştik. Sayın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’te “öğretmenlerin maaşı yüksek” görüşüne katıldığını ancak öğretmenlerin maaşlarının indirilmeyeceğini açıklamıştı. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının yaklaşık olarak aylık 2.700 TL olduğu ülkemizde öğretmenlerimizin aldığı maaş’a çok diyenlere hatırlatmak istiyoruz.
 
Ülkemizde öğretmenlerimiz ortalama 1.200 TL civarında maaş almaktadırlar. 30 yılını öğretmenliğe adamış bir öğretmenin maaşı yaklaşık olarak 1.500 TL civarındadır. Türkiye’de öğretmenlerin maaşının OECD ülkelerine göre karşılaştırılmasını yaparak, öğretmen maaşları az veya çok diyebiliriz. OECD raporları ortadadır. “Eğitime Bakış 2007: OECD Göstergeleri” raporuna göre, en az 15 yıllık deneyim sahibi bir öğretmenin yıllık maaşı Lüksemburg’da 88.000 dolar, İsviçre’de 60.000 dolar, Almanya, Kore’de 50.000 dolar, Avustralya, İngiltere, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 40.000 dolardır. OECD ülkeleri arasında en alt sırada yer alan Macaristan’da bile yıllık öğretmen maaşı 16.000 dolar iken, Türkiye’de bu oran yaklaşık 10 bin dolardır.  Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, Atatürk döneminde hak ettikleri ücret ve itibara sahip olan öğretmenler bugün ne yazık ki bunlardan mahrum şekilde çalışmaktadırlar. Öğretmen maaşı ile 1923 yılında 20 Cumhuriyet altını alınıyordu. Bugün öğretmen maaşı ile 4 (dört) Cumhuriyet altını alınmaktadır. Görüleceği üzere, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı eğitip öğretmek görevini üstlenen öğretmenlerimizin durumu maalesef içler acısıdır.

Hal böyle iken, bakanlığın yazısında hangi fırsat eşitliğinden bahsedildiği ve öğretmen çocuklarını bu anlamda soyutlamasını anlayabilmiş değiliz. Çok cüzi miktarda verdiği burs için öğretmen çocuklarına kontenjan ayıran devletin bir eliyle verirken öbür eliyle geri alması sosyal hukuk devleti anlayışına doğrusu yakışmamıştır.

Ülkemizde öğretmenlerin aldığı maaş ortada iken çocuklarının başvuru hakkının elinden alınması anlaşılır değildir. Ancak bakanlık “daha çok ihtiyacı olanlar var” diyerek ihtiyacı olan diğerlerini görmezden gelemez. Bu durum sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bakanlığın çalışanların ekonomik durumlarını görmezden gelme anlayışını kabullenmemiz mümkün değildir. Mücadele sürecimiz bundan sonra yargıda devam edecektir.