ALAN DEĞİŞTİRMEDE İL DIŞINA BAŞVURU HAKKI VERİLMELİ
Ancak bu açıklamanın yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Şöyle ki; cevabi yazıda Anayasa’nın eşitlik ilkesine garip bir vurgu yapılmış. Aynı alandan yer değiştirmek isteyen ve hizmet puanı yüksek olan öğretmenin iller arası puan yetersizliğinden dolayı yer değiştirememesi, alan değişikliği yoluyla hizmet puanı az olanın iller arası yer değiştirmesi halinde eşitlik ilkesine aykırılık oluşacağı belirtilmiştir.

 
Burada Bakanlık tarafından anlaşılamayan bir mevzu olduğu görülmektedir. Eğer yer değişikliklerinde öğretmenin hizmet puanına bakılıyor ise niçin iller arası yer değiştirme isteğinde bulunamıyor. Yani alanında veya alan dışı yer değiştirmede esas olan hizmet puanı ise bu ikisi arasında ne fark olduğu ve eşitlik ilkesine nasıl bir aykırılığın ortaya çıktığı anlaşılamamıştır.

Bu manada da yer değişikliği yapamadıkları için alanları dışında başka bir branşta görev yapmak zorunda kalan öğretmenlerimizin ne kadar başarılı olabilecekleri, kendi alanlarına bir türlü geçemeyişleri ve buna bağlı olarak eğitim sistemimizin içinde yer alan yaraların bir türlü iyileştirilememesi hususları anlaşılmamaya devam ediyor… Ancak biz Sendika olarak, istekleri halinde kendi alanlarına geçmek suretiyle alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenlerimize iller arası yer değişikliği imkanının verilmesi gerektiğini savunmaya ve bu yönde gerekenleri yapmaya devam edeceğimizi tekrar ediyoruz.